Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Jarní semestr
Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie J. Schlaghamerský - 0/00
Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II. J. HelešicJ. Helešic, A. Bardůnek Valigurová, J. Bojková, I. Hodová, L. Petráková, E. Řehulková, J. Sychra, J. Zukal z 0/9/09 Bi5785 && NOW(Bi6801)
Bi6801 Zoologický seminář II. J. HelešicJ. Sychra, M. Horsák, S. Pekár z 0/2/02 Bi6800Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.

Povinně volitelné předměty
 
Seminář studenti volí podle zaměření své bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) T. BartoničkaT. Bartonička, J. Bryja z 0/22 Bi2090 || souhlas
Bi5021 Evertebratologický seminář S. PekárS. Pekár, J. Schlaghamerský z 0/22
Bi6473 Parazitologický seminář M. GelnarM. Gelnar, M. Kašný z 0/2/02
Bi7805 Hydrobiologický seminář J. HelešicJ. Helešic, J. Schenková, J. Bojková z 0/2/02

Doporučené volitelné předměty
 
Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 17 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
Bi4115 Systém cévnatých rostlin V. GrulichV. Grulich zk 2/0/02 (příf plus uk plus > 4) Bi2030 || B2030 || B3090
Bi6750 Základní limnologické metody J. HelešicP. Pařil z 0/2/02 Bi6360 || now(Bi6360)Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
D. ZelenýD. Zelený zk 2/0/02 (příf plus uk plus > 4) Bi5040
Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
J. SchenkováJ. Schenková, J. Bojková, P. Kment, P. Pařil, M. Straka, J. Sychra, V. Syrovátka, M. Zhai z 0/4/04 Bi1030Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Další aplikace