Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2017/2018
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Vyšší justiční úředník

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1.      Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán.
2.      Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše minimálně 13 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.
3.      Z nabídky povinně volitelných předmětů může volit
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
Studijní plán

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, I. Rohová, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková, I. Rohová k 12/03 !CBB302K && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism D. KosařD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Svatoň, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ209K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 0/8/04 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaR. Bražina, P. Havlan, D. Hejč, A. Chamráthová, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, T. Svoboda zk 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJ301K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky I P. LavickýP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ302Zk Organizace justice P. LavickýM. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 8/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ303Zk Rodinné právo pro vyšší justiční úředníky Z. KrálíčkováZ. Králíčková zk 8/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ304Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky I P. LavickýM. Jirmanová z 0/12/02 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ305Z Administrativní a kancelářské práce v justici I K. Caletková z 0/4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism D. KosařD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJ401Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky) K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, L. Hadamčík, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 10/03 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ402K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky II P. LavickýE. Dobrovolná, M. Janoušek, P. Lavický, J. Stavinohová k 10/05 !obor(PR) && !program(N-VS) && BJ301K
BJ403Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I V. KalvodováV. Kalvodová, D. Plšek z 0/122 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ404Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II M. JirmanováE. Dobrovolná, M. Jirmanová z 0/12/02 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce v justici II K. Caletková z 0/41 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ407Z Základy trestního práva hmotného I J. KuchtaE. Brucknerová, M. Hrušáková, J. Kuchta, J. Provazník z 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ408Z Základy trestního práva procesního I M. FryštákM. Fryšták, E. Brucknerová, J. Fenyk, A. Flídr, M. Hrušáková, J. Provazník z 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ409Zk Právo obchodních společností J. KožiakZ. Houdek, J. Kožiak, R. Ruban zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV402Zk Osobní management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 BV204Zk && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJ501Zk Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky III P. LavickýR. Dávid, E. Dobrovolná, M. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 10/03 !obor(PR) && !program(N-VS) && BJ402K
BJ502Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky III P. LavickýM. Jirmanová z 0/12/02 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ503Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky II V. KalvodováV. Kalvodová, D. Plšek z 0/122 !obor(PR) && !program(N-VS)
BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého K. DrličkováK. Drličková k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BT505Z Základy trestního práva hmotného II J. KuchtaM. Fryšták, E. Brucknerová, J. Kuchta z 6/04 !obor(PR) && !program(N-VS) && BZ407Z
BT506Z Základy trestního práva procesního II M. FryštákM. Fryšták, J. Fenyk, A. Flídr, M. Hrušáková, J. Provazník z 6/04 !obor(PR) && !program(N-VS) && BZ408Z
BZ507Zk Základy trestního práva hmotného a procesního J. KuchtaJ. Fenyk, M. Hrušáková, J. Kuchta, J. Provazník zk 0/07 (BZ407Z || CBT404Z || BT404Z) && (BZ408Z || CBT405Z || BT405Z) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová k 0/105 !NOWANY(BZ503K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD006K Finanční právo v soudní praxi pro bakaláře D. CzudekD. Jeroušek, T. Rozehnal k 12/05 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism D. KosařD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní K. DrličkováK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/02 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ602K Správní soudnictví P. LavickýR. Dávid, P. Lavický k 6/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováL. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV402Zk Osobní management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 BV204Zk && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

Předměty státní závěrečné zkoušky
 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:

  • Občanské právo (hmotné  a procesní) - hmotné včetně rodinného práva, procesní zahrnuje vedle materie občanského práva procesního také správní soudnictví a organizaci justice
  • Trestní právo (hmotné a procesní)

Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících předmětů:


kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVJ11 Obchodní právo SZk 0/0 !NOWANY(BVJ12, BVJ13)Zahrnuje též právo obchodních společností a právo cenných papírů
BVJ12 Správní právo SZk 0/0 !NOWANY(BVJ11, BVJ13)Zahrnuje správní právo hmotné a správní právo procesní
BVJ13 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní SZk 0/0 !NOWANY(BVJ12, BVJ11)Zahrnuje též problematiku evropského práva

Další aplikace