Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2017/2018
Bakalářský studijní program Veřejná správa

obor: Veřejná správa

Volba směru

Směr v oboru Veřejná správa:

 • Všeobecná veřejná správa
 • Katastrální správa
 • Finanční správa
 • Správa sociálního zabezpečení

Student si na závěr druhého semestru v období pro registraci povinných předmětů oboru volí směr. Tuto volbu pak potvrdí registrací směru v období pro registraci předmětů 4. semestru. Předměty směru jsou pak pro něho povinnými předměty.

Úspěšné ukončení předmětů směru je prerekvizitou pro volbu třetího státnicového předmětu. Směr se po úspěšném ukončení studia uvede do diplomu, resp. do dodatku k diplomu. Předměty jiných směrů si student může zapsat jako povinně volitelné předměty.

Minima kreditů podle směrů

Směr

oborové kredity

směrové kredity

pvp

celkem

Všeobecná veřejná správa

149

20

11

180

Katastrální správa

149

29

2

180

Finanční správa

149

27

4

180

Správa sociálního zabezpečení

149

30

1

180

Kreditové hodnoty z předmětů v semestrech podle doporučeného studijního plánu

 

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

celkem bez pvp*

pvp

min.

ve spec.

povinné

oborové

22

26

34

41

23

3

149

-

povinné směrové

všeobecná veřejná správa

6

7

7

20

11

katastrální správa

7

14

8

29

2

finanční správa

7

14

6

27

4

správa sociálního zabezpečení

6

12

12

30

1

Určení povinných předmětů daného směru viz http://www.law.muni.cz/dokumenty/13604

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia. Třetí předmět státní zkoušky je určen výběrem směru.

Státní závěreční zkouška

 

 • Bakalářská práce a obhajoba
 • Ústní část složená ze tří předmětů -

Povinné předměty (součásti):

 • Právní nauka
 • Správní právo

Předměty dle volby směru:

 • Finanční správa a finanční právo (pro směr Finanční správa)
 • Katastrální správa a pozemkové právo (pro směr Katastrální správa)
 • Správa sociálního zabezpečení (pro směr Správa sociálního zabezpečení)
 • Veřejná správa a správní věda (pro směr Všeobecná veřejná správa)

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, I. Rohová, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV501K Mezinárodní obchodní transakce T. KyselovskáK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová k 10/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, D. Šramková k 10/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV503K Bilanční právo J. SchweiglM. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková k 10/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism D. KosařD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Svatoň, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ209K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 0/8/04 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaR. Bražina, P. Havlan, D. Hejč, A. Chamráthová, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, T. Svoboda zk 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. FrýdekM. Frýdek k 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV601K Poplatkové právo M. RadvanI. Pařízková, M. Radvan k 10/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováR. Bartes, P. Mrkývka, I. Pařízková, D. Šramková k 10/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ305Zk Základy civilního procesu R. DávidP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV501K Mezinárodní obchodní transakce T. KyselovskáK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová k 10/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, D. Šramková k 10/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV503K Bilanční právo J. SchweiglM. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková k 10/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism D. KosařD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

4. semestr

Povinné předměty směru Všeobecná veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováL. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, J. Horecký, J. Komendová, N. Springinsfeldová, J. Stránský zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM406K Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I P. HavlanP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Katastrální správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováL. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, J. Horecký, J. Komendová, N. Springinsfeldová, J. Stránský zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ406Zk Základy práva životního prostředí I. PrůchováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková, V. Vomáčka zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováL. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, J. Horecký, J. Komendová, N. Springinsfeldová, J. Stránský zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BF405Zk Veřejné finance a fiskální právo I. PařízkováA. Kerlinová, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Správa sociálního zabezpečení

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováL. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, J. Horecký, J. Komendová, N. Springinsfeldová, J. Stránský zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BS405K Správa zaměstnanosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. FrýdekM. Frýdek k 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV402Zk Osobní management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 BV204Zk && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV601K Poplatkové právo M. RadvanI. Pařízková, M. Radvan k 10/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováR. Bartes, P. Mrkývka, I. Pařízková, D. Šramková k 10/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

5. semestr

Povinné předměty směru Všeobecná veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM505Zk Základy správní vědy S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM507Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy II P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, J. Král, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová k 0/105 !NOWANY(BZ503K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ504Zk Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, E. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, J. Provazník zk 12/07 (BZ403K || CBZ403K) && !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Katastrální správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM505Zk Základy správní vědy S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BN507K Základy pozemkového práva I J. DudováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, I. Průchová, J. Tkáčiková, M. Pekárek k 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BN508Zk Právní regulace zdanění majetku M. RadvanP. Mrkývka, M. Radvan zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová k 0/105 !NOWANY(BZ503K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ504Zk Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, E. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, J. Provazník zk 12/07 (BZ403K || CBZ403K) && !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BF504Zk Celní správa a nepřímé daně D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM505Zk Základy správní vědy S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BN508Zk Právní regulace zdanění majetku M. RadvanP. Mrkývka, M. Radvan zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová k 0/105 !NOWANY(BZ503K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ504Zk Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, E. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, J. Provazník zk 12/07 (BZ403K || CBZ403K) && !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Správa sociálního zabezpečení

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM505Zk Základy správní vědy S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BS503Zk Sociální politika EU
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. GregorováZ. Gregorová, J. Komendová, J. Stránský zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BS505K Právo sociálního zabezpečení pro bakaláře I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. GregorováZ. Gregorová k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová k 0/105 !NOWANY(BZ503K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ504Zk Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, E. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, J. Provazník zk 12/07 (BZ403K || CBZ403K) && !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD006K Finanční právo v soudní praxi pro bakaláře D. CzudekD. Jeroušek, T. Rozehnal k 12/05 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism D. KosařD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

6. semestr

Povinné předměty směru Všeobecná veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM605Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Katastrální správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BN605Zk Základy pozemkového práva II J. DudováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BN606K Katastr nemovitostí I. PrůchováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková k 12/03 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BF604Zk Monetární politika a měnové právo J. BlažekJ. Blažek, P. Mrkývka, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Správa sociálního zabezpečení

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BS601K Základy komunikace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
D. HrabcováD. Hrabcová k 10/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BS603Zk Právo sociálního zabezpečení pro bakaláře II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. GregorováZ. Gregorová zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. FrýdekM. Frýdek k 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV402Zk Osobní management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 BV204Zk && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

Další aplikace