Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019

Navazující studijní program Veřejná správa

obor: Veřejná správa

 

Povinné předměty jsou ty, které si student musí v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně ukončit. Povinné předměty, jejichž náplní je výuka práva, lze uznat pouze v případě jejich absolvování na právnické fakultě v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

            Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů. Řazeny jsou k jednotlivým semestrům - student si nicméně může zvolit i jiné povinně volitelné předměty vypsané fakultou pro jiné programy a obory či jinými fakultami MU.

            Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky:

 • splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány,
 • zvolit si nejméně šest povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto řádně ukončit,
 • získat minimální kreditovou hodnotu 24 kreditů,
 • Student je povinen si zvolit minimálně jeden povinně volitelný předmět z každé z následující skupiny:
  • I. skupina: veřejná správa (Místní správa, Správa kultury, Správní trestání, Bezpečnostní správa, Veřejné stavební právo, Záruky zákonnosti ve veřejné správě),
  • II. skupina: finanční správa (Informace ve finanční správě, Veřejné finance – ekonomické souvislosti).

            Při zápisu povinně volitelných předmětů vypsaných fakultou pro jiné programy a obory či vypsané jinými fakultami MU podléhají předměty rozhodnutí o uznání (posuzuje se vztah absolvovaného povinně volitelného předmětu k profilu studia oboru Veřejná správa). Ukončení předmětu musí odpovídat podmínkám ukončení předmětů dle Studijního a zkušebního řádu MU.  Toto se netýká předmětů vypisovaných pro jiné programy a obory, které jsou však zároveň součástí studijního plánu navazujícího magisterského programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa.

            V ostatních případech (např. absolvování předmětu na jiné vysoké škole) podléhá předmět či kurs rozhodnutí o uznání včetně uznání stupně hodnocení a počtu kreditů. Za povinně volitelný předmět nelze uznat předmět absolvovaný v jiném studijním programu a oboru jako povinný.

 

            Volitelné předměty jsou takové, které jsou při vypisování takto označeny. Za volitelné jsou považovány i povinně volitelné předměty, které si student vybral nad rámec počtu 6 předmětů a počtu 24 kreditů.


1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NP101Zk Ekonomika veřejné správy J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková, A. Kerlinová zk 12/0/05 !obor(PR)
NP102Zk Organizace veřejné správy S. KadečkaP. Havlan, S. Kadečka, P. Průcha zk 12/05 !obor(PR)
NP103Zk Služební poměr a pracovněprávní vztahy ve veřejné správě J. HoreckýM. Galvas, J. Horecký zk 12/05 !obor(PR)
NP104Zk Veřejné finance a fiskální právo I. PařízkováA. Kerlinová, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR)
NP105Zk Ústavní základy veřejné moci a její organizace J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec zk 12/05 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - I. skupina: veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV101K Místní správa P. PrůchaD. Hejč, S. Kadečka, P. Průcha k 12/04 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - II. skupina: finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV104K Informace ve finanční správě D. CzudekD. Czudek, K. Fronc Chalupecká k 6/02 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - nespadající ani do jedné ze skupin

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MX003K The Twilight of Constitutionalism L. VyhnánekD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03
NV102K Správa sociálního zabezpečení J. HoreckýJ. Horecký k 12/0/04 !obor(PR)

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NP201Zk Činnost veřejné správy S. SkulováP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/05 !obor(PR)
NP202Zk Finanční správa P. MrkývkaJ. Blažek, D. Czudek, M. Janovec, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR)
NP203Zk Management veřejné správy J. SchweiglA. Kerlinová, M. Janovec, J. Schweigl zk 12/04 !obor(PR)
NP205Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) E. ŠrámkováE. Šrámková zk 12/04 !obor(PR)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Odborného jazyka pro veřejnou správu.
NP206Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk) R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová zk 12/04 !obor(PR)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Odborného jazyka pro veřejnou správu.
NP207Zk Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu V. TýčF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/05 !obor(PR)
NP208Zk Soukromé právo a civilní proces pro veřejnou správu M. SeluckáM. Dobeš, J. Fiala, J. Hurdík, M. Kornel, M. Selucká zk 12/0/05 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - I. skupina: veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV201K Správní trestání L. PotěšilD. Hejč, L. Potěšil, S. Sedláček k 12/04 !obor(PR)
NV204K Správa kultury J. JurníkováJ. Jurníková, E. Kebrlová, K. Malaníková k 12/0/04 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - II. skupina: finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti I. PařízkováJ. Blažek, I. Pařízková, E. Tomášková k 12/04 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - nespadající ani do jedné ze skupin

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo N. RozehnalováN. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková, T. Kyselovská, D. Sehnálek k 12/04 !obor(PR)
NV205K Právní informatika ve veřejné správě J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 12/0/04 !obor(PR)

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NP301Zk Finanční právo procesní pro veřejnou správu D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, D. Šramková zk 12/0/05 !obor(PR)
NP302Zk Informační technologie ve veřejné správě a e-government R. PolčákF. Kasl, J. Míšek, M. Myška, R. Polčák, D. Spáčilová, V. Stupka zk 12/0/05 !obor(PR)
NP303Zk Politologické aspekty veřejné správy J. SvatoňJ. Kroupa zk 12/05 !obor(PR)
NP304Zk Sociologické aspekty veřejné správy M. VečeřaM. Urbanová, M. Večeřa zk 12/05 !obor(PR)
NP305Zk Správní věda S. SkulováP. Havlan, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 12/05 !obor(PR)
NP306Z Diplomový seminář - projekt M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/102 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - I. skupina: veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV301K Bezpečnostní správa L. PokornýL. Pokorný k 12/04 !obor(PR)
NV302K Veřejné stavební právo A. KlikováA. Kliková, P. Průcha k 12/04 !obor(PR)
NV304K Záruky zákonnosti ve veřejné správě J. JurníkováJ. Jurníková, S. Sedláček, K. Šimáčková k 12/04 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - nespadající ani do jedné ze skupin

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MX003K The Twilight of Constitutionalism L. VyhnánekD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03
NV303K Právo životního prostředí pro veřejnou správu V. VomáčkaJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková, V. Vomáčka, D. Židek k 12/0/04 !obor(PR)
NV305K Evropské správní právo L. PotěšilL. Potěšil k 12/04 !obor(PR)

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NP1000 Státní závěrečná zkouška M. Škop SZk 0/0/00 !obor(PR)
NP1001Z Diplomová práce - odevzdání M. Škop z 0/0/04 !obor(PR)
NP401Zk Právotvorba pro veřejnou správu J. FilipJ. Filip, S. Kadečka, R. Zbíral zk 12/05 !obor(PR)
NP402Zk Veřejné zakázky a Public-Private Partnership J. BejčekJ. Bejček, D. Raus zk 12/05 !obor(PR)
NP403Z Diplomový seminář M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/102 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty - nespadající ani do jedné ze skupin

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV401K Obchodní právo pro veřejnou správu D. OndrejováD. Ondrejová k 12/04 !obor(PR)
NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy J. KuchtaM. Fryšták, V. Kalvodová k 12/0/04 !obor(PR)

Předměty státní závěrečné zkoušky
 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů. Tři předměty jsou povinné, a to:

 • Veřejná správa a správní právo
 • Veřejné finance a finanční správa
 • Ústavní základy veřejné moci a její organizace

 

Čtvrtý předmět si studenti povinně zvolí z následujících předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV11 Soukromé právo a civilní proces SZk 0/0 !obor(PR)
NV12 Správa sociálního zabezpečení SZk 0/0 !obor(PR)
NV13 Správa životního prostředí SZk 0/0 !obor(PR)
NV14 Trestní právo hmotné a procesní SZk 0/0 !obor(PR)
NV15 Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu SZk 0/0 !obor(PR)
NV16 Obchodní právo a veřejná správa SZk 0/0 !obor(PR)

Další aplikace