Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019
Bakalářský studijní program Veřejná správa

obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu

Minimum kreditů za povinně volitelné předměty. Student je povinen k absolvování oboru získat nejméně 11 kreditů za úspěšné absolvování povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu oboru nebo předmětů zapsaných z jiných studijních plánů bakalářských oborů na Masarykově univerzitě, pokud se prokazatelně vztahují k profilu absolventa oboru a byly proděkanem uznány za absolvované povinně volitelné předměty.

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia a současně volí třetí předmět státní zkoušky z nabídky podle akreditace.

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, I. Rohová, D. Sehnálek, V. Týč zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 0/0 4 hod. přednášek za semestr / 4 hrs of lectures per semester.1 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleK. Schelle zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 0/0 6 hod. přednášek a 6 hod seminářů za semestr / 6 hrs of lectures and 6 hrs of seminars per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism L. VyhnánekD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Svatoň, R. Zbíral zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská k 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ209K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaR. Bražina, P. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. FrýdekM. Frýdek k 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováM. Janovec, J. Schweigl, E. Tomášková zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ305Zk Základy civilního procesu E. DobrovolnáE. Dobrovolná, J. Holas, M. Hrdlička, P. Lavický, T. Pondikasová, A. Zemandlová zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, Z. Houdek, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná, T. Svoboda k 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleK. Schelle zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 0/0 6 hod. přednášek a 6 hod seminářů za semestr / 6 hrs of lectures and 6 hrs of seminars per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism L. VyhnánekD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BT406Zk Základy kriminalistiky M. FryštákR. Heinz zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.7 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ407Z Základy trestního práva hmotného I J. KuchtaE. Brucknerová, M. Hrušáková, J. Kuchta, J. Provazník z 0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ408Z Základy trestního práva procesního I M. FryštákM. Fryšták, E. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, A. Flídr, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník z 0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. FrýdekM. Frýdek k 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováM. Janovec, J. Schweigl, E. Tomášková zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BT504Zk Mezinárodně právní ochrana lidských práv P. KandalecP. Kandalec zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 !obor(PR) && !program(N-VS)
BT505Z Základy trestního práva hmotného II J. KuchtaM. Fryšták, E. Brucknerová, D. Čep, K. Kandová, J. Kuchta z 0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.4 !obor(PR) && !program(N-VS) && BZ407Z
BT506Z Základy trestního práva procesního II M. FryštákM. Fryšták, E. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, A. Flídr, M. Hrušáková, K. Kandová, J. Provazník z 0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.4 !obor(PR) && !program(N-VS) && BZ408Z
BT508Z Diplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ507Zk Základy trestního práva hmotného a procesního M. FryštákJ. Fenyk, D. Čep, M. Hrušáková, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník zk 0/07 (BZ407Z || CBT404Z || BT404Z) && (BZ408Z || CBT405Z || BT405Z) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová k 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 !NOWANY(BZ503K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.
BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 !NOWANY(BZ502K) && !obor(PR) && !program(N-VS)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD006K Finanční právo v soudní praxi pro bakaláře D. CzudekD. Jeroušek, T. Rozehnal k 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleK. Schelle zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 0/0 6 hod. přednášek a 6 hod seminářů za semestr / 6 hrs of lectures and 6 hrs of seminars per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K
MX003K The Twilight of Constitutionalism L. VyhnánekD. Kosař, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral k 2/0/03

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BT601Zk Základy kriminologie, penologie a soudní antropologie J. KuchtaJ. Kuchta zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 !obor(PR) && !program(N-VS)
BT602Zk Základy soudního lékařství M. HirtM. Hirt, T. Vojtíšek, M. Zelený, J. Krajsa zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 !obor(PR) && !program(N-VS)
BT603K Základy soudní psychologie a soudní psychiatrie V. KalvodováB. Zapletalová, M. Zimulová k 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 !obor(PR) && !program(N-VS)
BT605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti M. FrýdekM. Frýdek k 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováM. Janovec, J. Schweigl, E. Tomášková zk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Trestní právo hmotné a procesní
  • Právní nauka
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVT11 Kriminologie SZk 0/0 !NOWANY(BVT12, BVT13)
BVT12 Kriminalistika SZk 0/0 !NOWANY(BVT11, BVT13)
BVT13 Správní právo hmotné a procesní SZk 0/0 !NOWANY(BVT11, BVT12)