LF DPATL Patologie a soudní lékařství
Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Indikativní nabídka kurzů: - Obecná patologie - Speciální patologie 1, 2 - (teoretická příprava, dle orgánových systémů) - Praktická patologie 1 - pat. anatomická pitva, provedení, interpretace výsledků, korelace s klinickým nálezem, nekroptické vyšetření - Praktická patologie 2 - bioptická část: příjem, popis a zpracování materiálu, interpretace nálezu - Základní histopatologické metody: speciální barvení, histochemie, imunohistochemie - Molekulární patologie - Odborný studijní program - patologie (volitelné předměty), nejméně jeden: - Histologie a embryologie - Morfometrie, dokumentace (makro- a mikrofotografie), - Analýza mikroskopického obrazu) Doporučena je účast na panelových diagnostických diskuzích pořádaných jinými ústavy v průměru 6 x za rok. Účast na odborných sjezdech a konferencích: Český celostátní sjezd, Česko-slovenský sjezd, Celostátní sjezd soudních lékařů, účast na akcích Sternbergovy společnosti, účast na akcích Spolku lékařů v Brně

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.