LF DOFT Oftalmologie
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: obecná oftalmologie, klinická oftalmologie, samostatné přednášky a semináře, týkající se aktuální problematiky oboru (katarakta, glaukom, chirurgická korekce refrakčních vad, pedooftalmologie, transplantologie, vitreoretinální chirurgie), Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře České oftalmologické společnosti. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.