LF DCHIR Chirurgie
Název anglicky: Surgery
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:

- Chirurgie (v plném rozsahu) - povinný předmět

- volitelně pak z nabídky následujících předmětů a mnoha dalších, dle zaměření a tématu disertační práce: nejnovější trendy v hrudní chirurgii, v urgentní medicíně, v cévní chirurgii vč.endovaskulárních, v neurochirurgii vč. endoskopických a steretaktických, pankreatobiliární chirurgie vč.nejnovějších detekčních a zobrazovacích metod, uroonkologie, endoskopická vyšetřování i zákroky v urologii, problematika osteoporózy, léčby pokročilých artróz, alloplastiky všeho druhu, endoskopická vyšetření všech dostupných kloubů

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.