LF DFARMM Farmaceutická medicína
Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM Farmakologie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÁ VÝUKA- POVINNÉ PŘEDMĚTY

o Farmakoepidemiologie

o Farmakoekonomika

o Farmakovigilance a bezpečnost léčiv

o Imunofarmakologie

o Specializovaná farmakokinetika

o Metodologie klinických studií a základy biostatistiky

o Regulační specifika léčivých přípravků pro moderní terapie (LP somatobuněčné a genové terapie a tkáňového inženýrství)

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.