LF DPEDI Pediatrie
Název anglicky: Paediatrics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: LF D-PED Pediatrie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ KURZY: Povinné: - Pediatrie obecná - Pediatrie speciální Povinně volitelné (doktorand povinně volí alespoň jeden z níže uvedených): - Infekční nemoci a vakcinace - Civilizační nemoci u dětí - Pohyb a zdraví dětí - Etické problémy pediatrie - Základy vědecko výzkumné práce v pediatrii Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře České pediatrické společnosti. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Doporučena je účast na: - Konferenci mladých, odb. konference, pořádaná FN "U sv. Anny", Brno - Studentské vědecké konferenci, Brno - Českém pediatrickém kongresu Účast na ústavních seminářích dle aktuální nabídky Účast na českém/zahraničním pediatrickém kongresu nebo jiném certifikovaném národním/zahraničním kongresu

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.