LF DDEVE Dermatovenerologie
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ KURZY:

Povinné:

- Dermatologie

- Venerologie

Povinně volitelné: Dermatologická farmakoterapie, Dermatologická imunologie, Dermatologická alergologie, Fotobiologie, Dermatologická flebologie a lymfologie, Dermatologická histopatologie. Doporučena je účast na regionálních dermatovenerologických seminářích, uvedených na webové stránce České dermatovenerologické společnosti

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.