LF NOPTO02 Optometrie
Název anglicky: Optometry
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF N-OPTO Optometrie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.