FF FBRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 2/0/05 Z P
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA006Křesťanství I D. Zbíralzk 2/0/04+1 P P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA013Úvod do metodologie výzkumu v religionistice J. Valtrovázk 2/0/04+2 Z P
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA004Indická náboženství M. Fujdazk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA005Judaismus D. Papoušekzk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA023Náboženství v historické a srovnávací perspektivě J. Valtrovázk 1/1/05+3 Z P
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA014Seminář k bakalářské práci I J. Valtrovák 0/1/05 P P
FF:RLBcA024Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 Z P
18 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 1/1/04+1 P P
FF:RLBcA015Seminář k bakalářské práci II J. Valtrovák 0/1/05 P P
FF:RLBcA025Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 Z P
18 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLBcA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 2/0/04+1 P P
FF:RLBcA016Seminář k bakalářské práci III J. Valtrovák 0/1/05 P P
FF:RLBcA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/2/05 - P
FF:RLBcPBakalářská práce z religionistiky J. Valtrováz 0/0/0- - P
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- - P
15 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
28 kreditů