FF FBRSpH Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se obsahuje tyto části:


1. Obhajoba diplomové práce


2. Ruský jazyk – písemná a ústní zkouška z ruského jazyka ověřující znalosti lexika a gramatiky a schopnosti kultivovaného písemného a ústního projevu v ruském jazyce.


Části písemné zkoušky: korektura běžného věcného textu, test na porozumění ruskému textu, mluvnický doplňovací test, doplňovací test pro ověření znalosti slovní zásoby, překlad krátkého věcného textu z R do Č a samostatných vět z Č do R.
Ústní zkouška: 1. ověření systémových praktických i teoretických znalostí jazyka na základě písemné části zkoušky, 2. konverzace na zadané téma.


3. Ruská studia – písemná a ústní zkouška ověřuje jednak znalosti klíčových osobností a děl ruské literatury, ruského historického vývoje a ruských reálií, jednak základní orientaci studenta v teorii a systému současného ruského jazyka. Míra prověřovaných znalostí odpovídá množství a zaměření profilujících předmětů ve studijním plánu.Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené práce:


Lingvistická analýza sportovní terminologie v současné ruštině v tematické oblasti zimní sporty (biatlon) (2017)
https://is.muni.cz/th/437502/ff_b/?fakulta=1421


Jazyková hra v ruském propagačním a reklamním textu (2017)
https://is.muni.cz/th/432980/ff_b/?fakulta=1421


Světová gastronomie v Rusku (lingvokulturologické hledisko) (2016)
https://is.muni.cz/th/425660/ff_b/?fakulta=1421


Ideál ženy v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století (na příkladu děl Cement, Jak se kalila ocel a Jedenačtyřicátý) (2017)
https://is.muni.cz/th/432773/ff_b/?fakulta=1421


Román J. I. Zamjatina „My“ v kontextu vývoje ruského politického smýšlení počátku 20. století (2016)
https://is.muni.cz/th/415671/ff_b/?fakulta=1421


Poetika postmodernismu v díle Viktora Pelevina (2014)
https://is.muni.cz/th/372548/ff_b/?fakulta=1421Návrh témat diplomových prací:


Komplexní srovnávací analýza jazyka textů sportovní žurnalistiky v současné ruštině a češtině v tematické oblasti "individuální sporty"


Frazémy s komponentem vlastních jmen v ruském a českém jazyce


Jazykovaja metafora i emocii (na materiale chudožestvennogo teksta)


Publicistická vystoupení L. Andrejeva v kontextu dobové situace let 1914-1918 (zejména sborník Puť krasnych znamen a S.O.S.)


Roman Zimnjaja doroga Leonida Juzefoviča v kontekste sovremennoj russkoj istoričeskoj prozy (učityvaja žanr dokumental’nyj roman)

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I T. Zaňkoz 0/4/05 1P
FF:RSb002Jazyková cvičení II T. Zaňkozk 0/4/05 2P
FF:RSb003Jazyková cvičení III T. Zaňkoz 0/4/05 3P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV T. Zaňkozk 0/4/05 4P
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu O. Bergerz 0/2/05 2P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 5P
95 kreditů

Povinně volitelné předměty