FF FBRSpH Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb001Jazyková cvičení I T. Zaňkoz 0/4/05 P P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 P P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 P P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 Z P
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 Z P
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb002Jazyková cvičení II T. Zaňkozk 0/4/05 P P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu O. Bergerz 0/2/05 P P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 P P
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 Z P
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 Z P
25 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb003Jazyková cvičení III T. Zaňkoz 0/4/05 P P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví O. Bergerzk 1/1/05 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb004Jazyková cvičení IV T. Zaňkozk 0/4/05 P P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax O. Bergerzk 1/1/05 P P
10 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 P P
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I A. Agapovaz 0/2/05 P P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 P P
15 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 P P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II A. Agapovaz 0/2/05 P P
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 P P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- - P
20 kreditů