FF FNOJpJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Master's full-time single-subject
Included in the programme: FF N-OJ_ General Linguistics

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgMS01MA major thesis seminar M. Dočekalz 0/2/05 3P
FF:LgMS02MA major thesis seminar II V. Blažekz 0/2/015 4P
FF:LgMS03Master’s Thesis M. Dočekalz 0/0/0- 4P
20 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgMA01Introduction to Indo-European comparative linguistics I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA02Introduction to Indo-European comparative linguistics II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:LgMA03Experimental syntax and semantics I. M. Dočekalzk 2/0/05 2Z
FF:LgMA04Experimental syntax and semantics II. M. Dočekalzk 2/0/05 3Z
FF:LgMA05Anthropolinguistics V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA06Seminar in Phonetics and Phonology A. Bičank 0/2/05 1P
FF:LgMA07Phonotactics A. Bičank 0/2/05 2P
FF:LgMA08Grammar, logic, mind M. Dočekalk 2/0/05 3Z
FF:LgMB01Czech linguistics of the 19th and 20th century O. Šefčíkk 1/1/05 2P
FF:LgMB02Methodology of linguistics of 19th and 20th century O. Šefčíkk 1/1/05 1P
FF:LgMB03Negation M. Dočekalk 0/2/05 3Z
FF:LgMB04Stylistics and poetics A. Bičank 1/1/05 4P
60 credits

Selective courses

Povinně volitelné předměty mimo povinné jazyky

Z této sekce je třeba mít nejméně 24 kreditů, tedy cca 5 kursů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgV01Celtic languages V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Finno-Ugric languages V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Languages of Asia Minor V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronology V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Languages of India V. Blažekk 2/05 --
FF:LgV08Comparative mythology V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Theories of plurality M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Introduction to IE and Balto-Slavic Accentology V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatic Functionalism A. Bičank 1/0/05 --
FF:LgV12Indo-European seminary V. Blažekk 1/1/05 --
50 credits

Povinně volitelné jazyky

Každý student absolvuje jeden blok po čtyřech předmětech.

Sanskrt
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ701Practical course of Sanskrit I O. Šefčíkk 1/1/04 1P
FF:LgJ702Practical course of Sanskrit II O. Šefčíkzk 0/2/04 2P
FF:LgJ703Practical course of Sanskrit III O. Šefčíkk 0/2/04 3P
FF:LgJ704Practical course of Sanskrit IV O. Šefčíkzk 0/2/04 4P
16 credits
Mongolština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ501Mongolian I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ502Mongolian II M. Schwarzzk 1/1/04 2P
FF:LgJ503Mongolian III M. Schwarzzk 1/1/04 3P
FF:LgJ504Mongolian IV M. Schwarzzk 1/1/04 4P
16 credits
Vietnamština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ801Basic Vietnamese I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ802Basic Vietnamese II M. Schwarzk 1/14 2P
FF:LgJ803Basic Vietnamese III M. Schwarzk 1/14 3P
FF:LgJ804Basic Vietnamese IV M. Schwarzk 1/1/04 4P
16 credits
Koptština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ901Introduction to Coptic I V. Blažekk 2/0/04 1P
FF:LgJ902Introduction to Coptic II V. Blažekk 2/0/04 2P
FF:LgJ903Introduction to Coptic III V. Blažekk 2/0/04 3P
FF:LgJ904Introduction to Coptic IV V. Blažekzk 2/0/04 4P
16 credits
Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I J. Mikulovák 1/1/03+1 1P
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II J. Mikulovázk 1/1/03+1 2P
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 3P
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 4P
16 credits
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 1P
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 2P
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 3P
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 4P
16 credits
Litevština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX101Lithuanian for Beginners I V. Šeferiszk 0/2/04 1P
FF:BAX102Lithuanian for Beginners II V. Šeferisz 0/2/04 2P
FF:BAX103Lithuanian for Beginners III V. Šeferiszk 0/2/04 3P
FF:BAX104Lithuanian for Beginners IV. V. Šeferiszk 0/2/04 4P
16 credits
Estonština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX301Estonian I P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX302Estonian II. P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX303Estonian III P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX304Estonian IV. P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 credits
Finština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX201Finnish for Beginners I P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX202Finnish for Beginners II P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX203Finnish for Beginners III P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX204Finnish for Beginners IV P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 credits