FF FNETpV Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-ET_ Ethnology

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETMA103Study of sources and field research M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA105Excursion M. Pavlicováz 0/2/04 2Z
FF:ETMA106Processing and analysis of qualitative data M. Válkazk 1/1/04 1Z
FF:ETMA107Chapters from the History of Anthropological Research M. Pavlicovázk 1/1/04 4P
FF:ETMA118UNESCO D. Drápalazk 2/0/04 1P
20 credits

Selective courses

Blok 1

Student musí získat v kategorii povinně volitelných předmětů nejméně 20 kreditů. Výběr může uzpůsobit zaměření svého hlavního oboru či zájmu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETMA109We and Others: social construction of minorities M. Válkazk 2/0/04 3-
FF:ETMA111Narrative culture M. Pavlicovázk 2/0/04 3-
FF:ETMA114Ethnography and Film: the ways of seeing behind the lens M. Pavlicovázk 2/0/04 2-
FF:ETMA117Selected Professional and Social Groups D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA120Slovaks M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA122Life History and Ethnology M. Pavlicovázk 1/1/04 1-
FF:ETMA123We and the Others: the troubles with multiculturalism M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA126Two faces of magic M. Pavlicovázk 2/0/04 1-
FF:ETMA128The tramping like a subculture D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA130The Historical Anthropology of Carnival M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA131Probes from Ethnological Research M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA132Ethnology in Practice M. Pavlicovázk 0/2/03 --
FF:ETMB100Chapters from the History of Arts and Crafts A. Křížovázk 2/0/04 4-
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETMB105Army M. Pavlicovázk 2/0/04 --
59 credits