FF FDETpJ Etnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral full-time, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF D-ET_ Etnology

Introductory information / Instructions

Student prezenčního studia musí získat minimálně 240 kreditů v následující struktuře: a) 1 předmět z nabídky jazykové přípravy (5 kreditů), konkrétní předmět si volí z nabídky vypsaných jazyků; b) dvousemetrální předmět Filozofie pro doktorské studium 1 a 2; c) všechny vypsané povinné předměty (v jejich rámci je 145 kreditů svázáno s přípravou a realizací disertační práce; předměty Doktorský seminář a Pramenné studium a terénní výzkum si může student zapisovat v průběhu studia opakovaně; předmět Textová příprava si student může od třetího semestru zapisovat opakovaně); d) do minimálního počtu 240 kreditů pak volí z nabídky povinně volitelných předmětů (nejméně 20 kreditů).

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETDDPDoctoral Work A. Křížováz 0/025 --
FF:ETDDSDoctoral Seminar A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDOPU1Academic Publications 1 A. Křížováz 0/0/015 --
FF:ETDOPV1Academic Paper and Research A. Křížováz 0/0/015 --
FF:ETDPSVAcademic Paper and Research A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDTDPSyllabus of Doctoral thesis A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDTPRWriting Seminar A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDZAPStudy abroad A. Křížováz 0/020 --
FF:PHDZ1Philosophy for doctoral studies 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Philosophy for doctoral studies 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
120 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETDASAcademic Study Stay A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDEPEthnological practicum A. Křížováz 0/015 --
FF:ETDJCOOther Activities in Ethnology A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDOPIIAcademic Publications 2 A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDOPV2Academic Paper and Research A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDSZKStudy abroad A. Křížováz 0/0/05 --
55 credits

Jazyková příprava

It is necessary to complete one subject of the student's choice.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJV_D_AEnglish for Doctoral Studies J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_FFrench for Doctoral Studies L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NGerman for Doctoral Studies P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRussian for PhD Studies - C1 J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SSpanish for Doctoral Studies V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 credits