FF FBDVpH Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-DS_ Theatre Studies

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (13 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISB015Thesis Topic Research Š. Havlíčková Kysováz 0/0/23 4P
FF:DISB016BA thesis seminar I Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 5P
FF:DISB017BA thesis seminar II Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 6P
FF:DISB018BA thesis Š. Havlíčková Kysováz 0/0/0- 6P
13 credits

Povinné předměty (52 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISB001Theatre in the History of European Culture 1 K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Introduction to Theatre Studies Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB003Drama as Literature I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Theatre in the History of European Culture 2 K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Non-Aesthetic Functions of Theatre M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Theatre Production as an Artefact I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama as Literature II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008First year bachelor's degree complex exam Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Theatre Production as an Artefact II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB010English for theatrologists I E. Poláčkovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Classical Theatre E. Poláčkovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Elizabethan Theatre Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Professional Baroque Theatre in Bohemia and Moravia M. Havlíčkovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014Czech Romantic Theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Bachelor's State Exam Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
52 credits

Povinně volitelné předměty (min. 40 kr.)

Profilové semináře (12 kr.)

Profilové semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň dva z uvedených předmětů (celkem 12 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISBS01Theatre Criticism Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Theatre director D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristic Seminar M. Havlíčkovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - moral, satire, utopia K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Theatre Archive M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Representatives of critique in Brno M. Havlíčkovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07In between the texts (dramatisation and adaptation) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Opera productions in Brno Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Theatricality of Public Events M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brno Theatre Space K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 credits

Tematické přednášky a semináře (28 kr.)

Tematické přednášky a semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň sedm z uvedených předmětů (celkem 28 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISB020Czech enlightenment and theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB021Provisional Theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 1P
FF:DISB022Medieval Theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB023Richard Wagner and Theatre Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3P
FF:DISB024Between Diderot and Stanislavski M. Musilovázk 2/0/54 4P
FF:DISB025Ibsen and Strindberg - Crossroads M. Havlíčkovázk 1/1/54 5P
FF:DISB026An Introduction to the Theory of Drama D. Drozdzk 2/0/54 6P
FF:DISB027Czech Theatre Studies' Personalities M. Havlíčkovázk 2/0/54 3P
FF:DISB028English for theatrologists II E. Poláčkovázk 2/0/54 4P
36 credits