FF FBKJpH Catalan language and literature
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-KJ_ Catalan Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1A051Bachelor Thesis Seminar 1 L. Kuzmováz 0/0/74 5P
FF:KJ1A052Bachelor Thesis Seminar 2 L. Kuzmováz 0/0/84 6P
FF:KJ1A054Bachelor's Thesis L. Kuzmováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1A001Practical Catalan 1 P. Javorová Švandovázk 4/4/57 1P
FF:KJ1A002Practical Catalan 2 L. Kuzmovázk 4/4/68 2P
FF:KJ1A003Practical Catalan 3 P. Javorová Švandovázk 0/4/12 3P
FF:KJ1A004Practical Catalan 4 P. Javorová Švandovázk 1/1/53 4P
FF:KJ1A005Practical Catalan 5 J. Pešekzk 0/4/13 5P
FF:KJ1A006Practical Catalan 6 P. Javorová Švandovázk 1/1/54 6P
FF:KJ1A011Introduction to Catalan history and culture 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 1P
FF:KJ1A012Introduction to Catalan history and culture 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 2P
FF:KJ1A013Introduction to Catalan history and culture 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A014Introduction to Catalan history and culture 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 4P
FF:KJ1A021Catalan literature 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 1P
FF:KJ1A022Catalan literature 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 2Z
FF:KJ1A023Catalan literature 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 3P
FF:KJ1A024Catalan literature 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A031Catalan linguistics 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A032Catalan linguistics 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A033Catalan linguistics 3 L. Kuzmovázk 2/0/34 5Z
FF:KJ1A034Catalan linguistics 4 L. Kuzmovázk 2/0/54 6Z
FF:KJ1A053Written Test L. Kuzmovázk 1/1/0- 6-
FF:KJ1A055Bachelor's Exam L. KuzmováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 credits