FF FNANDRpV Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-ANDR_ Andragogy

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (vedlejší/minor, prezenční studium) jsou následující:
získání 40 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PAM001Andragogy I M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM002Andragogy II M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
FF:PAM003Educational Policy M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM010Didactics of Adult Education M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
FF:PAM200State master examination P. NovotnýSZk 0/0/0 individuálně.- 4-
24 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PAM004Quantitative Research P. Hlaďozk 1/1/06 1P
FF:PAM005Qualitative Research K. Šeďovázk 1/1/06 2P
FF:PAM007Management of Education Processes M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PAM008Career counselling in adult education B. Lazarovázk 1/1/06 3P
FF:PAM010Didactics of Adult Education M. Rabušicovázk 1/1/06 4P
FF:PAM105The Inovation in a Czech School P. Novotnýz 0/2/04 3P
FF:PAM117Personal and Social Skills Training P. Novotnýz 10/16/04 3P
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 4P
FF:PAM135The basis for lecturer P. Novotnýz 1/1/03 3P
FF:PAM146Towards Successful Seniority P. Hlaďoz 0/16/04 4P
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 3P
FF:PAM149Evaluation in Education M. Polz 1/1/04 2P
59 credits