FF FBINMEkJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: FF B-INME_ Theory of Interactive Media

Recommended progress through the study plan

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:cjva2pOnline Course of Academic English for the Humanities II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pCourse of Academic German for the Humanities II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHK0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 credits

Elective courses

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_BK_015Bachelor's Thesis Seminar I M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 5P
FF:TIM_BK_016Bacalor's Thesis Seminar II M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 6P
FF:TIM_B_018Bachelor’s Thesis M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_BK_001Introduction to Interactive Media Studies I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_003Proseminar_Interactive Media Art I M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_002Introduction to Iinteractive Media Studies II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_004Proseminar_Interactive Media Art II M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_005Cyberculture J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_007Seminar for Grade Work I V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 3Z
FF:TIM_BK_006Visual Culture J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2-
FF:TIM_BK_021Filmology. Language of Film and New Media I M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BK_022Filmology. Language of Film and New Media II M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 4-
FF:TIM_BMK_01JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 4-
FF:TIM_BK_025Game Studies S. Bučekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:TIM_BK_032Virus in a new media discourse A. Franczk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.4 5-
FF:TIM_BK_017Methods and Technics of Research for Bachelors J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 5Z
FF:TIM_BK_033Artgorithms: Algorithmic Art – theory T. Staudekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 6-
FF:TIM_BK_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BK_008Seminar for Grade Work II V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 4Z
FF:TIM_BK_009The New Media Art Canon. The Best of New Media Art I J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 3-
FF:TIM_BK_010The New Media Art Canon. The Best of New Media Art II J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 4-
FF:TIM_BK_013Aesthetic Theories of Multimedia and Synaesthesia I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_014Aesthetic Theories of Multimedia and Synaesthesia II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BMK_02JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 3-
FF:TIM_BMK_03TIM_Master classes V. Sellnerzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BMK_04TIM_Master classes J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:US_04Praxis in Cultural Institutions I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 5-
FF:US_21Work Experience in the cultural institutions II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 6-
FF:USK_01An Introduction to Art Studies D. Koudelkovázk 2/0/0 4x za semestr.6 1Z
FF:USK_04Introduction to Aesthetics and the General Theory of Art D. Koudelkovák 2/0/06 1Z
145 credits