FF FBUSkJ Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: FF B-US_ Combined Art Studies

Společný univerzitní základ (8 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:cjva2pOnline Course of Academic English for the Humanities K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pCourse of Academic German for the Humanities II P. Chládkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHK0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students M. Pichazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 credits

Bakalářská práce (min. 15 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_15Diploma Seminar I. A. Filipk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.10 5P
FF:SUSK_16Diploma Seminar II. A. Filipk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.5 6P
FF:SUSK_19Bachelor Dissertation A. Filipz 0/0/0- 6P
15 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

1. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_01An Introduction to Art Studies M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_02Proseminar of Arts I. D. Koudelkovák 0/1/0 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace.4 1P
FF:SUSK_04Introduction to Aesthetics and the General Theory of Art J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
16 credits

2. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_03Proseminar of Arts II. D. Koudelkovák 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_23aHistory of Aesthetics I. J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
12 credits

3. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_13Seminar of Arts I. L. Spurnýk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3P
6 credits

4. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_14Seminar of Arts II. L. Spurnýk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4P
6 credits

6. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUSK_20Bachelor exam A. FilipSZk 0/0/0- 6-
0 credits

Ostatní povinné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUS_04Praxis in Cultural Institutions I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 -P
FF:SUSK_05Chapters from Music History I. V. Maňask 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:SUSK_06Chapters from Music History II. V. Maňaszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:SUSK_07Chapters from Art History I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:SUSK_08Chapters from Art History II. A. Filipzk 0/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:SUSK_09Chapters from Theater History I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_10Chapters from Theater History II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_11Chapters from Film History I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_12Chapters from Film History II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_26Seminar of criticism and cultural journalism J. Zahrádkak 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3P
FF:SUSK_28Sociology of Art M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4P
FF:SUSK_30Contemporary Czech Art V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 5P
FF:SUSK_32aCultural History for Art Studies I. M. Štědroňk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_32bCultural History for Art Studies II. M. Štědroňzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_38Chapters from the history of applied arts and design D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 -P
FF:SUSK_41 -- 0/0- --
FF:SUSK_42 -- 0/0- --
90 credits

Selective courses

Blok 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUS_151aPersonalities of Czech and international Design I. D. Koudelkovák 2/0/03 1P
FF:SUS_151bPersonalities of Czech and international Design II. D. Koudelkovák 2/0/03 2P
FF:SUS_21Praxis in Cultural Institutions II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_58Art Nouveau Culture A. Filipk 2/0/03 4P
FF:SUS_60aThe Sign of Genesis: Chapters on Czech Enlightenment I. M. Štědroňk 2/0/03 3P
FF:SUS_60bThe Sign of Genesis: Chapters from Czech Enlightenment II. M. Štědroňk 2/0/03 4P
FF:SUS_66Romanticism and its Descentants J. Stříteckýk 2/0/03 2P
FF:SUS_68What is and what is not postmodernism J. Stříteckýk 2/0/03 4P
FF:SUS_81Central-European Centres of Art during 19th and 20th century A. Filipk 2/0/03 1P
FF:SUS_82Arthistory of Brno I. A. Filipk 2/0/03 5P
FF:SUS_92The Pre-Raphaelites A. Filipk 2/0/03 3P
FF:SUS_94Arthistory of Brno II. A. Filipk 2/0/03 6P
FF:SUS_98Contemporary art in changes I. R. Horáčekk 2/0/03 3P
FF:SUS_99Contemporary art in changes II. R. Horáčekk 2/0/03 4P
FF:HV_307Czech musical culture from 1945 to 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 5P
FF:HV_62Opera: a synthetical genre M. Štědroňk 2/0/03 3P
51 credits

Blok 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:IM081Visual Culture J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM091Filmology. Language of Film and New Media I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:SUS_122The Culture History of Bohemia in 20th century M. Jeřábekk 2/0/03 --
FF:SUS_127The Central-European Coffee-bar D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_129Gentleman 1880-1938 D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_133The aristocratics representation T. Jeřábekk 2/0/03 --
FF:SUS_136Ut pictura et poesis T. Jeřábekk 2/0/03 --
FF:SUS_140Brno 1919-1938 D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_178Landscape architecture P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_182Cultural anthropology P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_183False implementation of Art? Poster and advertisiment 1850-1938 H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_184Advertising as the cultural task. Advertising 1945-2011 H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_190External Workshop - introduction to HV, US, and TIM D. Koudelkováz 0/0/0 konference.2 --
FF:SUS_57History of Jazz Music P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_61History of Czech Jazz Music P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_95Excursion to monuments of art P. Macekz 0/0/02 --
FF:HV_702aTheory and History of Rock Music I P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_702bTheory and History of Rock Music II P. Macekk 2/0/03 --
54 credits