FF FNANDRkV Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's combined minor
Included in the programme: FF N-ANDR_ Andragogy

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (vedlejší/minor, kombinované studium) jsou následující:
získání 40 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PAMK010Didactics of Adult Education M. Rabušicovázk 10/8/06 2Z
FF:PAMK001Andragogy I M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK002PAN002 Adult Education II M. Rabušicovázk 18/0/06 2Z
FF:PAMK003Educational Policy M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
24 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PAM135The basis for lecturer P. Novotnýz 1/1/03 3P
FF:PAM146Towards Successful Seniority P. Hlaďoz 0/16/04 2P
FF:PAMK105The innovation in education P. Novotnýk 16/0/06 3P
FF:PAMK107Law and Economics aspects for Andragogy P. Novotnýk 8/8/06 1P
FF:PAMK108Management and project planning P. Novotnýk 8/8/06 3P
FF:PAMK149Evaluation in Education M. Polz 16/0/06 2P
37 credits