FF FNOJpV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-OJ_ Obecná jazykověda

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:LgMA03Experimentální syntax a sémantika I. M. Dočekalzk 2/0/05 Z P
10 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:LgMA04Experimentální syntax a sémantika II M. Dočekalzk 2/0/05 Z P
10 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgMA05Antropolingvistika V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:LgMA06Fonetika a fonologie - seminář A. Bičank 0/2/05 P P
FF:LgMA08Gramatika, logika, mysl M. Dočekalk 2/0/05 Z P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LgMA07Fonotaktika A. Bičank 0/2/05 P P
5 kreditů