FF FBVIEpV Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-VIE_ Vietnamistika

Součásti SZZ a jejich obsah

S přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce se odevzdává protokol s autoreferátem o vlastním studiu a seznamem přečtené literatury. Zkouška má tři části zaměřené na základní teoretické předměty profilujícího základu (filologické části: lingvistická terminologie, fonetika a fonologie, lexikologie, gramatika a syntax; nefilologická část: geografie, ekonomika, dějiny, literatura, kultura): 1) Teoretická filologická část prověřuje znalost lingvistické terminologie. Odborná lingvistická terminologie je ve shodě s výkladem zkoušena ve vztahu k různým filologickým disciplínám a přístupům k jazyku. 2) Praktická filologická část prověřuje schopnost aplikace lingvistické terminologie v analýzách příkladů vietnamských vět. Tato část prověřuje schopnost rozboru na úrovni fonetiky a fonologie, lexikologie, gramatiky a syntaxe. Několik příkladů je zadáno, jiné příklady student vymýšlí dle dotazů na doklad vlastních znalostí i jazykové úrovně B1. 3) Věcná část prověřuje znalosti vietnamské historie, geografie, ekonomiky, literatury a kultury. Tato část zkoušky má 1 hlavní a 1 doplňující otázku z okruhů povinných přednášek.

Další studijní povinnosti

Studijní povinnosti zahrnují jen povinné předměty (předměty profilujícího základu) za 60 kreditů. Zvláštní pozici má předmět Vietnamské sociokulturní praktikum, kterého se účastní i odborníci z praxe a část výuky se realizuje ve spolupráci s vietnamskou komunitou.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Kvalifikační práce se nepožadují.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:Vj1Obecná fonetika a fonologie pro vietnamisty A. Bičanzk 2/0/03 1Z
FF:Vj2Fonetika vietnamštiny - cvičení A. Bičanzk 0/2/03 2P
FF:Vj3Lexikologie vietnamštiny V. Blažekzk 2/0/03 3Z
FF:Vj4Gramatika a syntax vietnamštiny M. Schwarzzk 2/0/03 4Z
FF:Vk1Vietnamská konverzace 1 M. Dočekalz 0/4/06 1P
FF:Vk2Vietnamská konverzace 2 M. Dočekalzk 0/4/06 2P
FF:Vk3Vietnamská konverzace 3 M. Dočekalz 0/4/06 3P
FF:Vk4Vietnamská konverzace 4 M. Dočekalzk 0/4/06 4P
FF:Vs1Dějiny Vietnamu 1 - prekoloniální období M. Schwarzzk 1/0/03 1Z
FF:Vs2Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzzk 1/0/03 2Z
FF:Vs3Dějiny Vietnamu 2 - koloniální éra a současnost M. Schwarzzk 1/0/03 3Z
FF:Vs4Kultura Vietnamu V. Blažekzk 1/0/03 4Z
FF:Vs5Ekonomika Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzzk 1/0/03 3Z
FF:Vs6Literatura Vietnamu B. Fořtzk 1/0/03 4Z
FF:Vu1Lingvistická terminologie pro vietnamisty A. Bičanzk 2/0/03 1Z
FF:Vu2Dějiny vietnamistiky M. Schwarzzk 2/0/03 2P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty