FF FBVIEpV Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-VIE_ Vietnamistika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:Vj1Obecná fonetika a fonologie pro vietnamisty A. Bičanzk 2/0/03 Z P
FF:Vk1Vietnamská konverzace 1 M. Dočekalz 0/4/06 P P
FF:Vs1Dějiny Vietnamu 1 - prekoloniální období M. Schwarzzk 1/0/03 Z P
FF:Vu1Lingvistická terminologie pro vietnamisty A. Bičanzk 2/0/03 Z P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:Vj2Fonetika vietnamštiny - cvičení A. Bičanzk 0/2/03 P P
FF:Vk2Vietnamská konverzace 2 M. Dočekalzk 0/4/06 P P
FF:Vs2Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzzk 1/0/03 Z P
FF:Vu2Dějiny vietnamistiky M. Schwarzzk 2/0/03 P P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:Vj3Lexikologie vietnamštiny V. Blažekzk 2/0/03 Z P
FF:Vk3Vietnamská konverzace 3 M. Dočekalz 0/4/06 P P
FF:Vs3Dějiny Vietnamu 2 - koloniální éra a současnost M. Schwarzzk 1/0/03 Z P
FF:Vs5Ekonomika Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzzk 1/0/03 Z P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:Vj4Gramatika a syntax vietnamštiny M. Schwarzzk 2/0/03 Z P
FF:Vk4Vietnamská konverzace 4 M. Dočekalzk 0/4/06 P P
FF:Vs4Kultura Vietnamu V. Blažekzk 1/0/03 Z P
FF:Vs6Literatura Vietnamu B. Fořtzk 1/0/03 Z P
15 kreditů