FF FNRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-RL_ Religionistika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků:

 • obhajoba diplomové práce,

 • ústní zkouška z religionistiky.

 • Obhajoba diplomové práce je zpravidla úvodní částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby student (prostřednictvím Archivu závěrečné práce) obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem. Na jejich základě se může předem připravit a při obhajobě poté nahlížet do vlastních podkladů k prezentaci diplomové práce i k námětům či výhradám obou posudků. Obhajoba sestává ze stručného představení práce autorem, prezentace obou posudků, autorovy reakce na posudky a závěrečné rozpravy.
  Ústní zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Má následující strukturu: (1) představení a obhajoba návrhu výzkumného projektu, (2) prezentace a pohovor na téma určené komisí v rámci vylosovaného okruhu.
  Další informace ke státní závěrečné zkoušce magisterské a tematické okruhy jsou zveřejněny na adrese http://www.phil.muni.cz/relig/szzmgr.php.

  Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

  V uplynulých letech byly obhájeny například tyto diplomové práce:

  Dílo Petra Chelčického z hlediska „historizace sekularizační debaty“ (Vít Marša)
  https://is.muni.cz/th/342238/ff_m/

  „Mesiáš je tady“: Proměny vůdcovství v hnutí Chabad po smrti Menachema Mendela Schneersona (Radek Carboch)
  https://is.muni.cz/th/333730/ff_m/

  Šírenie jogy v českých zemiach počas obdobia komunizmu (Matej Paulík)
  https://is.muni.cz/th/341859/ff_m/

  Doktrína mahdizmu v súčasnom Iráne (Dominika Galová)
  https://is.muni.cz/th/261795/ff_m/

  Vnímanie šťastia u gamblerov ako príčiny nekontrolovateľných udalostí (Terézia Dlhošová)
  https://is.muni.cz/th/342626/ff_m_b1/

  Doporučený průchod studijním plánem

  Diplomová práce

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  FF:RLMgA018Seminář k diplomové práci I D. Zbíralk 0/1/010 1P
  FF:RLMgA019Seminář k diplomové práci II D. Zbíralk 0/1/010 2P
  FF:RLMgA020Seminář k diplomové práci III D. Zbíralk 0/1/010 3P
  FF:RLMgA021Seminář k diplomové práci IV D. Zbíralk 0/1/010 4P
  FF:RLMgPDiplomová práce z religionistiky D. Zbíralz 0/0/0- 4-
  40 kreditů

  Povinné předměty

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  FF:RLMgA001Úvod do magisterského studia religionistiky D. Zbíralzk 2/0/04 1Z
  FF:RLMgA002Religionistická typologie a taxonomie D. Zbíralzk 1/1/09 1Z
  FF:RLMgA003Mýtus a rituál D. Zbíralzk 1/1/09 2Z
  FF:RLMgA004Power, Authority, Tradition D. Zbíralzk 1/1/09 3Z
  FF:RLMgA005Náboženství a tělo D. Zbíralzk 1/1/09 4Z
  FF:RLZkMStátní závěrečná zkouška magisterská D. ZbíralSZk 0/0/0- 4-
  40 kreditů