FF FNRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-RL_ Religionistika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLMgA001Úvod do magisterského studia religionistiky D. Zbíralzk 2/0/04 Z P
FF:RLMgA002Religionistická typologie a taxonomie D. Zbíralzk 1/1/09 Z P
FF:RLMgA018Seminář k diplomové práci I D. Zbíralk 0/1/010 P P
23 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLMgA003Mýtus a rituál D. Zbíralzk 1/1/09 Z P
FF:RLMgA019Seminář k diplomové práci II D. Zbíralk 0/1/010 P P
19 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLMgA004Power, Authority, Tradition D. Zbíralzk 1/1/09 Z P
FF:RLMgA020Seminář k diplomové práci III D. Zbíralk 0/1/010 P P
19 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RLMgA005Náboženství a tělo D. Zbíralzk 1/1/09 Z P
FF:RLMgA021Seminář k diplomové práci IV D. Zbíralk 0/1/010 P P
FF:RLMgPDiplomová práce z religionistiky D. Zbíralz 0/0/0- - P
FF:RLZkMStátní závěrečná zkouška magisterská D. ZbíralSZk 0/0/0- - P
19 kreditů