FF FBKRpV Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR001Řecká mluvnice I J. Stekláz 2/4/010 Z P
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 Z P
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR002Řecká mluvnice II J. Stekláz 2/4/010 Z P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 Z P
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR003Řecká mluvnice III J. Franekz 1/1/04 Z P
FF:KR005Řecká syntax I J. Franekz 1/1/04 P P
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 P P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR004Řecká mluvnice IV J. Franekzk 1/1/04 Z P
FF:KR006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/04 P P
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 P P
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 - P
16 kreditů