FF FNKRpH Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/05 P P
FF:KRMgr22Samostatná četba Lúkiána I. Radováz 0/0/0 Prostřednictvím individuálních konzultací.2 P P
FF:KRMgr24Samostatná četba Nového zákona I. Radováz 0/0/02 P P
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/05 P P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 P P
FF:KRMgr26Samostatná četba Thúkýdida I. Radováz 0/0/03 P P
16 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 P P
FF:KRMgr07Řecká dialektologie K. Bočková Loudovák 1/1/05 P P
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 P P
FF:KRMgr25Samostatná četba Theokrita I. Radováz 0/0/02 P P
FF:KRMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 P P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 Z P
29 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr04Četba řeckých prozaických textů I. Radovák 0/2/05 P P
FF:KRMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 P P
FF:KRMgrDiplMagisterská diplomová práce I. Radováz 0/0- P P
15 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSMA01Četba a interpretace pramenů – Řecko J. Bednaříkovák 0/2/04 - PV
FF:KR024Řecká filozofie pozdní antiky a raného křesťanství J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/03+1 - PV
FF:LJ209Četba snadných textů ze středověké latiny L. Mazalováz 1/1/03 - PV
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 - PV
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 - PV
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 - PV
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 - PV
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lectures.4 - PV
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 - PV
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 - PV
FF:REMgr06Vývoj novořeckého jazyka I M. Kulhánkovázk 1/1/05 - PV
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 - PV
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 - PV
FF:REMgr12Dějiny Byzance M. Meškok 2/0/04 - PV
74 kreditů