FF FNKRpV Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

 • Aristofanés: 1 komedie dle vlastního výběru;
 • Démosthenés: Phil. III;
 • Hérodotos: Hist. I;
 • Homér: Il. I, XXII; Od. I; VI;
Povinná četba v překladu (za samozřejmou se předpokládá rovněž znalost četby z bakalářského cyklu):
 • Appiános: Zrod římského impéria (1 kniha); nebo Arriános: Tažení Alexandra Velikého (1 kniha);
 • Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů (5. a 3. kniha);
 • Dión z Prúsy: O významu filosofie pro praktický život; nebo Epiktétos: Rozpravy (1 kniha); nebo Marcus Aurelius: Hovory k sobě;
 • Flavius Josephus: Válka židovská (1 kniha);
 • Iulianus Apostata: Hostina císařů;
 • Libanios z Antiocheie: In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Růžena Dostálová. Praha 1974 (AP, sv. 5);
 • Longos: Dafnis a Chloé;
 • Lúkiános: Šlehy a úsměvy; Chvála mouchy nebo Před soudem samohlásek (obojí in: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Músaios: Héró a Leandros;
 • Nový zákon;
 • Pausaniás: Cesta po Řecku (1. kniha);
 • Plútarchos: Démosthenés a Cicero; Théseus a Romulus; Solón a Publicola; Periklés a Fabius Maximus; 1 pojednání ze svazku antické knihovny č. 56 O lásce a přátelství;
 • Ps.-Longinus: O vznešenu;
 • Řecké epigramy anthologie palatinské. Přel. Rudolf Kuthan. Praha 1938; nebo Poslední růže. Přel. Rudolf Mertlík. Praha 1964;

U výše uvedených děl lze zvolit kterýkoliv překlad, proto zde nejsou uvedeny bibliografické údaje (s výjimkou antologií, u nichž uvádíme základní bibliografické údaje pro snazší orientaci). Poučení o různých českých a slovenských překladech lze nalézt v knize: Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. Praha 2001. 757–798.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/05 2P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/05 1P
FF:KRMgr07Řecká dialektologie K. Bočková Loudovák 1/1/05 3P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 1-
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 2-
40 kreditů