FF FNKRpV Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/05 P P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 - P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 Z P
17 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/05 Z P
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/05 P P
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 - P
13 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 P P
FF:KRMgr07Řecká dialektologie K. Bočková Loudovák 1/1/05 P P
10 kreditů