FF FBLJpH Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-LJ_ Latinský jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/08 Z P
FF:LJ109Tutorium k latinské gramatice I, III, V J. Mikulováz 0/2/01 - PV
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 - PV
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovázk 2/0/03+1 Z P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 P P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/02+3 P P
FF:LJ102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 Z P
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/03+1 P P
FF:LJ502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/02 Z P
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 P P
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/04+3 P P
FF:LJ103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/04+2 Z P
FF:LJ203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanovák 0/2/03+1 P P
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 Z P
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 P P
25 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ104Latinská gramatika IV J. Mikulovázk 2/2/04+2 Z P
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 P P
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 P P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 Z P
16 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ105Latinská gramatika V J. Mikulovák 2/2/04 P P
FF:LJ107Latinská stylistika D. Urbanovák 1/1/04 P P
FF:LJ205Seminář k četbě (Vergilius, Ovidius) D. Urbanovák 0/2/04 P P
FF:LJ207Samostatná četba (Ovidius) D. Urbanovák 0/0/0 0.3 P P
FF:LJ503Seminář k bakalářské práci I D. Urbanováz 0/2/03 P P
18 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ108Dějiny latinského jazyka D. Urbanovák 1/1/04 P P
FF:LJ504Seminář k bakalářské práci II D. Urbanováz 0/2/07 P P
FF:LJ506Bakalářská práce D. Urbanováz 0/0/0- - P
11 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 - PV
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 - PV
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 - PV
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 - PV
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 - PV
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/05 - PV
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 - PV
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:LJ110Tutorium k latinské gramatice II, IV J. Mikulováz 0/2/01 - PV
FF:LJ209Četba snadných textů ze středověké latiny L. Mazalováz 1/1/03 - PV
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 - PV
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 - PV
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 - PV
FF:LJ605České a světové bestsellery v latinském překladu J. Mikulovák 1/1/03 - PV
FF:LJ607Latina přímou metodou I J. Mikulovák 1/1/0 0.3 - PV
FF:LJ608Latina přímou metodou II J. Mikulovák 1/1/0 0.3 - PV
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 - PV
FF:MED12Renesanční humanismus J. Franekk 1/1/04 - PV
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 - PV
118 kreditů