FF FNREpJ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 Z P
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 Z P
FF:REMgr03Interpretační seminář I - starší literatura M. Kulhánkováz 0/2/04 P P
FF:REMgr10Jazykový seminář pro pokročilé I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 P P
17 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:REMgr04Interpretační seminář II - novější literatura N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 P P
FF:REMgr05Překladatelský seminář pro Mgr. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 P P
FF:REMgr11Písemný projev pro Mgr. I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 P P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 P P
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 Z P
FF:REMgr06Vývoj novořeckého jazyka I M. Kulhánkovázk 1/1/05 Z P
FF:REMgr12Dějiny Byzance M. Meškok 2/0/04 - P
FF:REMgr20Klasická řečtina pro Mgr. K. Bočková Loudováz 0/2/04 P P
FF:REMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I M. Kulhánkováz 0/2/010 P P
32 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 Z P
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 P P
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. M. Meškok 2/0/04 P P
FF:REMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II M. Kulhánkováz 0/2/010 P P
23 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR024Řecká filozofie pozdní antiky a raného křesťanství J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 - PV
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 - PV
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 - PV
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/05 - PV
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 - PV
FF:REBc37Pracovní stáž N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 - PV
FF:REMgr14Písemný projev pro Mgr. II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 - PV
FF:REMgr15Jazykový seminář pro pokročilé II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 - PV
FF:REMgr16Novořecká dialektologie K. Bočková Loudováz 1/1/0 0.4 - PV
FF:REMgr17Literatura a překlad N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 - PV
FF:REMgr18Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204) M. Meškok 2/0/04 - PV
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/0/04 - PV
65 kreditů