FF FBAEpV Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-AE_ Archeologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A01Úvod do studia archeologie K. Šabatováz 2/0/03 Z P
FF:AEB_A03Metody archeologické prospekce a exkavace P. Miloz 2/0/03 Z P
FF:AEB_A06aZáklady studia pravěku a rané doby dějinné L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 Z P
FF:AEB_A07aZnalectví hmotné kultury doby kamenné L. Kaňáková Hladíkováz 1/1/03 Z PV
FF:AEB_A14aPaleolit a mezolit ve střední Evropě L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A15aPaleolit ve střední Evropě - seminář L. Kaňáková Hladíkovák 0/2/03 P PV
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A02Archeologická teorie a metoda J. Macháčekzk 2/0/04 Z P
FF:AEB_A06bZáklady studia archeologie středověku a novověku P. Milozk 2/0/04 Z P
FF:AEB_A07bZnalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské K. Šabatováz 1/1/03 Z PV
FF:AEB_A12Laboratorní a konzervační praktikum K. Šabatováz 1/1/03 P PV
FF:AEB_A14cDoba bronzová ve střední Evropě K. Šabatovázk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A14fDoba raného středověku ve střední Evropě R. Přichystalovázk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A15cDoba bronzová ve střední Evropě - seminář K. Šabatovák 0/2/03 P PV
FF:AEB_A15fDoba raného středověku ve střední Evropě - seminář R. Přichystalovák 0/2/03 P PV
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A07cZnalectví hmotné kultury protohistorického období P. Goláňováz 1/1/03 Z PV
FF:AEB_A08Výpočetní technika v archeologii P. Dreslerz 1/1/03 P PV
FF:AEB_A11Dokumentační techniky S. Plchováz 1/1/03 P PV
FF:AEB_A14dDoba železná ve střední Evropě P. Goláňovázk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A15dDoba železná ve střední Evropě - seminář P. Goláňovák 0/2/03 P PV
16 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A04Vědecká komunikace R. Přichystalovák 2/0/03 Z P
FF:AEB_A07dZnalectví hmotné kultury raného středověku R. Přichystalováz 1/1/03 Z PV
FF:AEB_A10Geodézie v archeologii P. Dreslerz 2/0/0 + terénní workshop.3 P PV
FF:AEB_A13aPraxe archeologické exkavace I (Těšetice-Kyjovice) P. Tóthz 0/0/0 3 týdny.4 P PV
FF:AEB_A13bPraxe archeologické exkavace II (Břeclav-Pohansko) P. Dreslerz 0/0/0 3 týdny.4 P PV
FF:AEB_A13cPraxe archeologické exkavace III (Bibracte) P. Goláňováz 0/0/0 3 týdny.4 P PV
FF:AEB_A13dPraxe archeologické exkavace IV (Rokštejn) J. Mazáčkováz 0/0/0 3 týdny.4 P PV
FF:AEB_A14bNeolit a eneolit ve střední Evropě P. Tóthzk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A14eDoba římská a stěhování národů ve střední Evropě J. Macháčekzk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A15bNeolit a eneolit ve střední Evropě - seminář P. Tóthk 0/2/03 P PV
FF:AEB_A15eDoba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář J. Macháčekk 0/2/03 P PV
39 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A07eZnalectví hmotné kultury vrcholného středověku J. Mazáčkováz 1/1/03 Z PV
FF:AEB_A09Geografické informační systémy v archeologii P. Dreslerz 1/1/03 P PV
FF:AEB_A14gArcheologie vrcholného středověku ve střední Evropě P. Hrubýzk 2/0/04 P PV
FF:AEB_A15gArcheologie vrcholného středověku - seminář J. Mazáčkovák 0/2/03 P PV
FF:AEB_A16dGeoarcheologie L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 - PV
16 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A05Popularizace vědy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 Z P
3 kredity

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AEB_A16aOsteologie pro archeology M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 - PV
FF:AEB_A16bArcheobotanika M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 - PV
FF:AEB_A16cGeofyzikální metody v archeologii P. Milok 1/1/03 - PV
PřF:Bi5125Antropologie pro archeology E. Drozdovák 0/3/04 - PV
PřF:G4121Kvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 - PV
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 - PV
PřF:GA241Petroarcheologie keramiky M. Hložekz 1/1/02 - PV
PřF:GA261Geoarcheologie v praxi J. Petříkz 2/1/03 - PV
28 kreditů