FF FBMUpV Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-MU_ Muzeologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky:
Okruh I.: Teoretická muzeologie
(Úvod do studia muzeologie a muzeografie, Základy práce s prameny a literaturou, teoretická část kurzů Sbírkotvorná činnost muzeí, Teorie muzejní prezentace, Muzea a publikum)
Okruh II.: Aplikovaná muzeologie
(Ochrana a bezpečnost sbírek, Muzejní marketing a management, aplikovaná část kurzů a seminářů a praktik ke kurzům Sbírkotvorná činnost muzeí, Teorie muzejní prezentace, Muzea a publikum)

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1) Martin Vitko,
Príspevok k dejinám izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu (na príklade Síně tradic Krajské správy SNB Ostrava)
https://is.muni.cz/th/341805/ff_b_b1/.
2) Kateřina Kučerová,
Diorama v muzejním výstavnictví na příkladu expozic jihomoravských muzeí
https://is.muni.cz/auth/th/361371/ff_b_b1/?lang=cs
3) Veronika Zemanová,
Od ovečky po kabátek – Historie soukenické výroby v Bystřici nad Pernštejnem. Scénář výstavy
https://is.muni.cz/auth/th/398550/ff_b/?lang=cs
4) Martina Chaloupková,
Filmová výchova jako prostředek muzejní pedagogiky
https://is.muni.cz/auth/th/363109/ff_b/?lang=cs
5) Magdalena Veselá,
Pracovní list/interaktivní průvodce k památce Mariánský sloup v Uničově
https://is.muni.cz/auth/th/371259/ff_b/?lang=cs


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Teoretická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_001Úvod do studia muzeologie a muzeografie O. Kirschzk 2/0/04 1Z
FF:MUB_006Základy práce s prameny a literaturou O. Kirschz 1/1/04 2Z
FF:MUB_010Sbírkotvorná činnost muzeí O. Kirschzk 2/0/04 3Z
FF:MUB_015Teorie muzejní prezentace I. Loskotovák 2/0/04 3Z
FF:MUB_018Muzea a publikum V. Jůvazk 2/0/04 6Z
20 kreditů

Aplikovaná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_007The Special Topics of Museology I. O. Kirschz 2/0/02 3Z
FF:MUB_011Seminář ke sbírkotvorné činnosti muzeí I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_014Ochrana a bezpečnost sbírek I. Loskotovázk 2/0/04 3Z
FF:MUB_016Muzejně výstavní praktikum I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_019Lektorské praktikum V. Jůvak 0/2/05 5Z
FF:MUB_020Muzejní marketing a management I. Loskotovázk 2/0/04 6Z
25 kreditů

Povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_109Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:ETMA115Muzea v přírodě D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:MUB_B001Hmotná kultura a každodenní život I. L. Valáškovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B002Hmotná kultura a každodenní život II. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B003Hmotná kultura a každodenní život III. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B004Hmotná kultura a každodenní život IV. O. Kirschzk 2/0/04 --
FF:MUB_B005Encyklopedie Brna I. J. Macháčekz 0/2/04 --
FF:MUB_B006Encyklopedie Brna II. I. Loskotováz 0/2/04 --
FF:MUB_B007Základy památkové péče I. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B008Základy památkové péče II. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B009Prameny k dějinám muzeí T. Zapletalk 0/2/03 --
FF:MUB_B010Vybrané problémové okruhy ekonomiky muzeí a galerií Š. Fričaz 2/0/03 --
FF:MUB_B011Mobilita sbírek P. Obrovskáz 2/0/03 --
FF:MUB_B012Ediční činnost v muzeích I. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B013Ediční činnost v muzeích II. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B014Dějiny slovenského muzejnictví M. Vitkok 2/0/03 --
FF:MUB_B015Německé muzejnictví na Moravě O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B016Dějiny vědy a techniky I. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B017Dějiny vědy a techniky II. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B018UMPRUM – umění, průmysl a muzeum v dlouhém 19. století T. Zapletalk 1/1/03 --
FF:MUB_B019Móda 20. století I. A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B020Móda 20. století II. A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B021Muzeum a médium fotografie D. Hlinkovák 2/0/03 --
FF:MUB_B022English for museology purpose D. Hlinkovák 1/1/03 --
FF:MUB_B023Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/2/04 --
FF:MUB_B024Prožitek v muzejní edukaci B. Svátkováz 0/2/03 --
FF:MUB_B025Textil v muzeu O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B026Muzeum a identita O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B027Materiálové průzkumy sbírkových předmětů M. Hložekz 1/1/03 --
FF:MUB_B028Základy vizuální komunikace v muzejní praxi T. Rybníčekz 1/1/03 --
FF:MUB_B029Forum of museology P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUB_B030Kapitoly z dějin kultury a kulturní politiky P. Tišliark 2/0/03 --
108 kreditů