FF FBMUkJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-MU_ Muzeologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MUBKO_001Úvod do studia muzeologie a muzeografie O. Kirschzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 Z P
FF:MUBKO_002Obecné dějiny muzejnictví I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 P P
FF:MUBKO_004Dějiny muzejnictví v českých zemích I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 P P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MUBKO_003Obecné dějiny muzejnictví II. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 P P
FF:MUBKO_005Dějiny muzejnictví v českých zemích II. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 P P
FF:MUBKO_006Základy práce s prameny a literaturou O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách (50 % přednášky) + e-learning 8 hodin.6 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MUBKO_007The Special Topics of Museology I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + 2 hodiny e-learning.2 Z P
FF:MUBKO_009Právní normy v muzejnictví I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 P P
FF:MUBKO_010Sbírkotvorná činnost muzeí I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 Z P
FF:MUBKO_012Základy muzejní konzervace I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 P P
FF:MUBKO_014Ochrana a bezpečnost sbírek I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 Z P
FF:MUBKO_015Teorie muzejní prezentace I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 Z P
32 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MUBKO_008The Special Topics of Museology II. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + 2 hodiny e-learning.5 P P
FF:MUBKO_011Seminář k sbírkotvorné činnosti muzeí I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách (50 % přednášky) + e-learning 8 hodin.7 Z P
FF:MUBKO_013Konzervační praktikum I. Loskotovák 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 P P
FF:MUBKO_016Muzejně výstavní praktikum I. Loskotovák 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 Z P
26 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MUBKO_017Výstavní projekt I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.10 P P
FF:MUBKO_019Lektorské praktikum V. Jůvak 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 Z P
FF:MUB_023Seminář k bakalářské diplomové práci O. Kirschz 0/2/010 P P
27 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MUBKO_018Muzea a publikum V. Jůvazk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 Z P
FF:MUBKO_020Muzejní marketing a management I. Loskotovázk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 Z P
FF:MUB_024Bakalářská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0- P P
12 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:MUBKO_B001Hmotná kultura a každodenní život I. L. Valáškovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 - PV
FF:MUBKO_B002Hmotná kultura a každodenní život II. I. Loskotovázk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 - PV
FF:MUBKO_B003Hmotná kultura a každodenní život III. I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 - PV
FF:MUBKO_B004Hmotná kultura a každodenní život IV. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 - PV
FF:MUBKO_B005Encyklopedie Brna I. I. Loskotováz 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.8 - PV
FF:MUBKO_B006Encyklopedie Brna II. I. Loskotováz 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + individuální konzultace 6 hodin.4 - PV
FF:MUBKO_B021Praxe v muzeu I. Loskotováz 0/0/0 blokově (celkem 100 hodin).8 - PV
FF:MUBKO_B022Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 2 až 3 dny.5 - PV
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů M. Pichazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 - -
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 - -
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/04 - -
73 kreditů