FF FBETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBA109Systematika lidové kultury M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 P P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 Z P
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 Z P
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 Z P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 Z P
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
8 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 Z P
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBA115Homo faber I M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
24 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 Z P
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBA116Homo faber II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
24 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 P P
FF:ETBA117Sídlo a dům M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.5 - PV
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
21 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 P P
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská D. DrápalaSZk 0/0/0- Z P
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
FF:ETBB116Češi v zahraničí D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 - PV
12 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETBB129Člověk a les D. Drápalazk 2/0/04 - PV
FF:ETBB130Úvod do urbánní etnologie D. Drápalazk 2/0/04 - PV
FF:ETBB134Interdisciplinární studium současného venkova D. Drápalak 2/0/04 - PV
12 kreditů