FF FNETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ET_ Etnologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETMA106Analýza a zpracování kvalitativních dat M. Válkazk 1/1/04 Z P
FF:ETMA118UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví D. Drápalazk 2/0/04 P P
FF:ETMA122Životní příběh a etnologie M. Pavlicovázk 1/1/04 - PV
FF:ETMA126Dvojí tvář magie M. Pavlicovázk 2/0/04 - PV
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETMA105Odborná exkurze M. Pavlicováz 0/2/04 Z P
FF:ETMA114Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem M. Pavlicovázk 2/0/04 - PV
FF:ETMA117Vybrané profesní a sociální skupiny D. Drápalazk 2/0/04 - PV
FF:ETMA128Tramping jako subkultura D. Drápalazk 2/0/04 - PV
16 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETMA109My a Oni: sociální konstrukce menšin M. Válkazk 2/0/04 - PV
FF:ETMA111Narativní kultura M. Pavlicovázk 2/0/04 - PV
8 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETMA107Kapitoly z dějin antropologických výzkumů M. Pavlicovázk 1/1/04 P P
FF:ETMA120Slováci M. Válkazk 2/0/04 - PV
FF:ETMA123My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem M. Válkazk 2/0/04 - PV
FF:ETMB100Kapitoly z dějin uměleckého řemesla A. Křížovázk 2/0/04 - PV
16 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ETMA103Pramenné studium a terénní výzkum I M. Pavlicováz 0/2/04 Z P
FF:ETMA130Sondy z etnologických výzkumů I M. Pavlicovázk 0/2/04 - PV
FF:ETMA131Sondy z etnologických výzkumů II M. Pavlicovázk 0/2/04 - PV
FF:ETMA132Etnologie v praxi M. Pavlicovázk 0/2/03 - PV
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit D. Drápalazk 2/0/04 - PV
FF:ETMB105Armáda jako nástroj socializace M. Pavlicovázk 2/0/04 - PV
23 kreditů