FF FDETpJ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

Student prezenčního studia musí získat minimálně 240 kreditů v následující struktuře: a) 1 předmět z nabídky jazykové přípravy (5 kreditů), konkrétní předmět si volí z nabídky vypsaných jazyků; b) dvousemetrální předmět Filozofie pro doktorské studium 1 a 2; c) všechny vypsané povinné předměty (v jejich rámci je 145 kreditů svázáno s přípravou a realizací disertační práce; předměty Doktorský seminář a Pramenné studium a terénní výzkum si může student zapisovat v průběhu studia opakovaně; předmět Textová příprava si student může od třetího semestru zapisovat opakovaně); d) do minimálního počtu 240 kreditů pak volí z nabídky povinně volitelných předmětů (nejméně 20 kreditů).

Povinné předměty

Student si v průběhu studia postupně zapisuje všechny povinné předměty A) související s posilováním odborných kompetencí studentů; B) jsou bezprostředně spojeny s přípravou a odevzdáním disertační práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETDDPDisertační práce A. Křížováz 0/025 --
FF:ETDDSDoktorský seminář A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDOPU1Odborná publikace 1 A. Křížováz 0/0/015 --
FF:ETDOPV1Odborná prezentace výzkumu 1 A. Křížováz 0/0/015 --
FF:ETDPSVPramenné studium a terénní výzkum A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDTDPTeze disertační práce A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDTPRTextová příprava A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDZAPZahraniční pobyt A. Křížováz 0/020 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
120 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student prezenčního studia musí získat minimálně 240 kreditů v následující struktuře: a) 1 předmět z nabídky jazykové přípravy (5 kreditů), konkrétní předmět si volí z nabídky vypsaných jazyků; b) dvousemetrální předmět Filozofie pro doktorské studium 1 a 2; c) všechny vypsané povinné předměty (v jejich rámci je 145 kreditů svázáno s přípravou a realizací disertační práce; předměty Doktorský seminář a Pramenné studium a terénní výzkum si může student zapisovat v průběhu studia opakovaně; předmět Textová příprava si student může od třetího semestru zapisovat opakovaně); d) do minimálního počtu 240 kreditů pak volí z nabídky povinně volitelných předmětů (nejméně 20 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETDASAkademická stáž A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDEPEtnologické praktikum A. Křížováz 0/015 --
FF:ETDJCOJiná činnost v oboru A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDOPIIOdborná publikace 2 A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDOPV2Odborná prezentace výzkumu 2 A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDSZKKrátkodobá stáž v zahraničí A. Křížováz 0/0/05 --
55 kreditů

Jazyková příprava

Nutno absolvovat jeden předmět podle výběru studenta.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 kreditů