FF FBRSpSRKS Ruská kulturní studia
Název anglicky: Russian Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb001Jazyková cvičení I S. Špačkováz 0/4/05 P P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 P P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I J. Gazdaz 1/1/05 P P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Dohnalzk 1/1/05 Z P
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 Z P
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb002Jazyková cvičení II S. Špačkovázk 0/4/05 P P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu S. Špačkováz 0/2/05 P P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II J. Gazdazk 1/1/05 P P
FF:RSb012Přehled ruské literatury II I. Pospíšilzk 2/0/05 Z P
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 Z P
25 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb003Jazyková cvičení III S. Špačkováz 0/4/05 P P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví J. Gazdazk 1/1/05 P P
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 P P
FF:RSb041Základy jazykovědy J. Gazdazk 1/1/05 P P
FF:RSb044Ruská literatura sentimentalismu a romantismu J. Dohnalzk 1/1/05 P PV
25 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb004Jazyková cvičení IV S. Špačkovázk 0/4/05 P P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax J. Gazdazk 1/1/05 P P
FF:RSb042Interpretace literárního textu J. Dohnalz 1/1/05 P P
FF:RSb043Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století I. Pospíšilzk 1/1/05 P PV
FF:RSb047Ruská literatura 20. století J. Šaurzk 1/1/05 P PV
FF:RSb051Ruské umění a kultura J. Šaurzk 1/1/05 P PV
FF:RSb052Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století P. Zolinazk 1/1/05 P PV
35 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 P PV
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 P PV
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 P P
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I S. Špačkováz 0/2/05 P P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 P P
FF:RSb046Stříbrný věk ruské literatury J. Dohnalzk 1/1/05 P PV
FF:RSb049Čtení z ruské poezie I. Pospíšilzk 1/1/05 P PV
FF:RSb050Specifika ruského historického vývoje J. Šaurzk 1/1/05 P PV
39 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 P P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II S. Špačkováz 0/2/05 P P
FF:RSb045Ruská literatura od romantismu k moderně I. Pospíšilzk 1/1/05 P PV
FF:RSb048Současná ruská literatura P. Zolinazk 1/1/05 P PV
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 P P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- - P
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 P PV
34 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 - PV
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 - PV
FF:RSb026Základy tlumočnictví J. Dohnalz 1/1/04 - PV
FF:RSb027Překlad věcných textů S. Špačkováz 0/2/05 - PV
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 - PV
FF:RSb054Slovní zásoba ruštiny J. Gazdazk 1/1/05 - PV
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 - PV
65 kreditů