FF FBRSpV Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se obsahuje tyto části:


1. Ruský jazyk - písemná zkouška z ruského jazyka ověřující základní znalosti lexika, gramatiky a zvukové stránky jazyka a schopnosti porozumět ruskému textu a přeložit jednoduché věty a souvětí do ruštiny.


2. Ruská literatura, dějiny a reálie – písemná zkouška zaměřená na znalosti klíčových osobností a děl ruské literatury, ruského historického vývoje a ruských reálií. Míra prověřovaných znalostí odpovídá množství a zaměření profilujících předmětů ve studijním plánu.Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Diplomová práce není součástí vedlejšího studijního plánu.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I S. Špačkováz 0/4/05 3P
FF:RSb002Jazyková cvičení II S. Špačkovázk 0/4/05 4P
FF:RSb003Jazyková cvičení III S. Špačkováz 0/4/05 5P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV S. Špačkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu S. Špačkováz 0/2/05 4P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 3P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I J. Gazdaz 1/1/05 5P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II J. Gazdazk 1/1/05 6P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Dohnalzk 1/1/05 3Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II I. Pospíšilzk 2/0/05 4Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 5Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 6Z
60 kreditů