FF FBPJpSPOP Polština pro profesní a obchodní praxi
Název anglicky: Professional and Business Polish
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 Z P
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I M. Przybylskiz 0/4/04 - P
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 Z P
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 P P
FF:PJN108Základy práva pro slavisty I P. Mrkývkaz 1/1/04 - P
21 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 P P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II M. Przybylskiz 0/4/04 - P
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 Z P
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 Z P
FF:PJN109Základy práva pro slavisty II P. Mrkývkazk 1/1/05 - P
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 - P
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 Z P
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 P P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtovázk 2/1/03+2 P P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 P P
FF:RSb021Elektronická agenda Z. Michálekz 0/2/05 - P
26 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 P P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 Z P
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtovázk 2/1/03+2 P P
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 P P
FF:PJN211Polština v obchodní a podnikatelské sféře I R. Madeckiz 0/2/05 P P
FF:PJN212Ekonomická geografie Polska R. Madeckizk 1/1/05 P P
28 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN301Normativní mluvnice polštiny III (syntax) R. Madeckizk 1/1/05 Z P
FF:PJN302Polština – jazykový kurz V R. Madeckiz 0/4/03 P P
FF:PJN306Překladatelský seminář I R. Buchtováz 0/2/05 P P
FF:PJN308Polština v obchodní a podnikatelské sféře II R. Madeckizk 0/2/05 P P
FF:PJN309Oborová praxe R. Madeckiz 0/0/0 15 prac.dnů.5 - P
FF:PJNP304Projekt bakalářské diplomové práce R. Madeckiz 0/0/0 konzultace.1 P P
24 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN303Polština – jazykový kurz VI R. Madeckizk 0/3/05 P P
FF:PJN304Seminář k bakalářské diplomové práci R. Madeckiz 0/2/09 P P
FF:PJN305Bakalářská diplomová práce R. Madeckiz 0/0/0 odevzdání práce.- - P
FF:PJN310Základy tlumočnictví R. Madeckiz 1/1/05 P P
FF:PJN312Překladatelský seminář II R. Buchtovázk 0/2/05 P P
24 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
FF:PJN210Kulturní cestovní ruch Polska R. Buchtovázk 1/1/03+2 - PV
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 - PV
FF:PJN214Kulturní cestovní ruch Polska II R. Buchtovázk 1/1/03+2 - PV
FF:PJN307Vybrané problémy polské kultury a literatury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 - PV
FF:PJN311Seminář polského filmu R. Madeckiz 0/3/05 - PV
FF:PJV009Tvorba odborného textu pro slavisty M. Przybylskiz 0/2/04 - PV
FF:PJV010Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 - PV
FF:PJV011Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou II M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 - PV
FF:PJV012Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku M. Przybylskiz 0/0/0 letní kurz.5 - PV
FF:PJV013Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. Madeckiz 1/1/04 - PV
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 - PV
FF:PJV030Dodatkowe konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/1/01 - PV
FF:RSb025Marketing cestovního ruchu J. Dohnalzk 1/1/04 - PV
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 - PV
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 - PV
FF:RSn070Vybrané kapitoly z českého pravopisu Z. Michálekz 1/1/05 - PV
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 - PV
101 kreditů