FF FBUKSpV Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-UKS_ Ukrajinská studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA101Jazyková cvičení I O. Čmelíkováz 0/4/04 P P
FF:UJA_41bCvičení z ukrajinského pravopisu I P. Kalinaz 0/2/03 - P
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 P P
FF:UJ_03bKonverzační cvičení z ukrajinštiny I P. Kalinaz 0/2/03 - P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA103Jazyková cvičení II O. Čmelíkovázk 0/4/04 P P
FF:UJA_42bCvičení z ukrajinského pravopisu II P. Kalinaz 0/2/03 - P
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 P P
FF:UJ_12bKonverzační cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovaz 0/2/03 - P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA201Jazyková cvičení III P. Kalinaz 0/4/04 P P
FF:UJA_56bCvičení z ukrajinského pravopisu III P. Kalinaz 0/2/03 - P
FF:UJS203bUkrajinská klasická a lidová hudba P. Kalinazk 2/0/05 P P
FF:UJ_13bKonverzační cvičení z ukrajinštiny III P. Kalinaz 0/2/03 - P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA206Jazyková cvičení IV O. Čmelíkovázk 0/4/04 P P
FF:UJA399Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KalinaSZk 0/0/0- - P
FF:UJA_57bCvičení z ukrajinského pravopisu IV H. Myronovaz 0/2/03 - P
FF:UJ_16bKonverzační cvičení z ukrajinštiny IV H. Myronovaz 0/2/03 - P
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 - P
15 kreditů