Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FNSLAVpSPS Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 kreditů
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
22 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU.

Specializační část (40 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1 R. Madeckiz 0/2/03 1P
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2 R. Madeckizk 0/2/04 2P
FF:PJ_SLAV09Teorie a praxe překladu a tlumočení R. Buchtováz 1/1/04 2P
FF:PJ_SLAV10Současná polština 3 R. Madeckiz 0/2/03 3P
FF:PJ_SLAV11Historická mluvnice a dialektologie polštiny R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV12Současná polština 4 R. Madeckizk 0/2/05 4P
FF:PJ_SLAV13Česko-polské literární a kulturní vztahy R. Buchtovázk 1/1/05 4P
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJVM01Samostatná četba a práce s polským textem R. Madeckiz 0/0/0 konzultace + závěr. kontrola.3 --
FF:PJVM02Workshop tvorby e-learningového kurzu R. Madeckiz 0/2/05 --
FF:PJVM03Odborná exkurze v Polsku pro NMgr. studium R. Buchtováz 0/0/0 5 dní.2 --
FF:PJV014Četba a analýza textů o Polsku a Polácích M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:RSn094Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům V. Bočekzk 1/1/05 --
FF:RSn100Literární text a antropologická hlediska J. Dohnalzk 1/1/05 --
24 kreditů

Další aplikace