FF FBNJpJ Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-NJ_ Německý jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška probíhá v ústní formě, má podobu samostatné prezentace zadaného tématu po krátké přípravě a navazující rozpravy. Náplň zkoušky zahrnuje základní přehled o jednotlivých lingvistických disciplínách (fonetika, gramatika, lexikologie, stylistika) a o literární teorii a dějinách německé literatury.

Zvládnutí praktických jazykových kompetencí je ověřováno samostatně formou písemné zkoušky shrnující náplň jazykových cvičení celého studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené závěrečné práce jsou zveřejněny v online repozitáři: https://is.muni.cz/thesis/
Terminologisierung in der Fachsprache der Wirtschaft. Eine kontrastive Analyse.
Zweifelsfälle in der Pluralbildung der deutschen Substantive
Temporalsätze im Deutschen
Heimatbücher aus Böhmen, Mähren und Schlesien im Spannungsfeld einer regionalen und der gesamtdeutschen Identitätsbildung
Interview mit Untoten. Leben und Arbeit im Konjunktiv in Kathrin Rögglas "wir schlafen nicht"


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_283ADiplomový seminář bakalářský I. Zündorfz 0/2/010 5P
FF:NJII_291ABakalářská práce I. Zündorfz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_01AJazyková a překladová cvičení 1 A. Urválekz 0/6/06 1Z
FF:NJI_02ANěmecká fonetika I. Zündorfzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_03AÚvod do jazykovědy V. Bromk 1/1/03 1Z
FF:NJI_04AÚvod do teorie literatury I A. Urválekzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_05AJazyková a překladová cvičení 2 A. Urválekzk 0/6/06 2Z
FF:NJI_06ANěmecká gramatika I I. Zündorfk 1/1/03 2Z
FF:NJI_07AÚvod do teorie literatury II A. Urválekzk 0/2/04 2Z
FF:NJI_08AÚvod do německých dějin Z. Marečekk 0/2/03 3P
FF:NJI_09AJazyková a překladová cvičení 3 A. Urválekz 0/6/06 3Z
FF:NJI_10AKapitoly z dějin německé literatury I A. Urválekz 1/1/03 3Z
FF:NJI_11ANěmecká gramatika II J. Zemanz 1/1/03 3Z
FF:NJI_12APráce s textem 1 A. Urválekk 2/0/03 3-
FF:NJI_13AJazyková a překladová cvičení 4 A. Urválekz 0/6/06 4Z
FF:NJI_14AKapitoly z dějin německé literatury II A. Urválekz 1/1/03 4Z
FF:NJI_1411AGramatika III J. Zemank 1/1/03 4Z
FF:NJI_15APráce s textem 2 I. Zündorfk 2/0/03 5P
FF:NJI_1691AFrazeologická cvičení II J. Maláz 1/0/02 2P
FF:NJI_169AFrazeologická cvičení I J. Maláz 1/0/02 1-
FF:NJI_17AKapitoly z dějin německé literatury III A. Urválekz 1/1/03 5Z
FF:NJI_171ANěmecká lexikologie I. Zündorfk 1/1/03 5Z
FF:NJI_25AStylistika J. Malázk 2/0/04 5P
FF:NJI_29APolitika, společnost a reálie německy mluvících zemí I Z. Marečekk 2/0/03 3P
FF:NJI_30APolitika, společnost a reálie německy mluvících zemí II Z. Marečekk 2/0/03 4P
FF:NJI_31AČetba literárního textu 1 A. Urválekz 1/1/02 --
FF:NJI_32AJazyková a překladová cvičení 5 A. Urválekzk 0/2/04 --
FF:NJI_33AČetba literárního textu 2 A. Urválekz 1/1/02 --
91 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Povinnost absolvovat 12 kreditů z předmětů věnovaných dalším germánským jazykům.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NICF_01Nizozemština pro začátečníky I M. Kosteleckáz 0/2/04 1-
FF:NICF_02Nizozemština pro začátečníky II M. Kosteleckáz 0/2/04 2-
FF:NJII_641BŠvédština pro začátečníky I A. Kempez 0/2/04 1-
FF:NJII_65BŠvédština pro začátečníky II A. Kempez 0/2/04 2-
16 kreditů

Blok 2

Nutno nasbírat minimálně 32 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_3261BTutoriál: Německá jazykověda I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJI_488BProjekt - verze bakalářská A. Urválekk 1/1/04 3-
FF:NJII_109BNěmecká hospodářská komunikace D. Spěvákováz 0/2/03 3-
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 --
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_199B"Wie kann ich meine Aussprache verbessern"? J. Köckk 1/1/04 --
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_30BŠvýcarská literatura J. Kovářk 1/0/02 --
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 --
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 --
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_37BÚvod do frazeologie J. Maláz 0/1/02 3-
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_39BLiteratura v NDR J. Kovářk 1/0/02 --
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 --
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJI_491BVýběrová přednáška I A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_720BBible a německá literatura J. Munzark 1/0/02 --
FF:NJII_7278BAkademické psaní - Jak psát bakalářskou práci? I. Zündorfk 0/2/03 --
FF:NJII_7291BDivadelní workshop: jaro - nácvik hry E. Osmanovićk 0/4/05 4-
FF:NJII_7308BDivadelní workshop: PS E. Osmanovićk 0/2/03 3-
FF:NJI_314BDebatování Z. Marečekz 0/2/02 3-
FF:NJI_325bTutoriál ke komunikativní gramatice I I. Zündorfk 0/0/03 4-
FF:NJI_326BTutoriál: Písemná bakalářská zkouška I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJII_971BKreativní psaní (Lange Nacht der kurzen Texte) Z. Marečekz 0/2/03 3-
128 kreditů

Volitelné předměty