FF FNNJpSNJ Německá jazykověda
Název anglicky: German linguistics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJII_1821ANěmecká syntax J. Zemank 1/1/04 Z -
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 Z -
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 Z -
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 Z -
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJII_24AHistorický vývoj němčiny II S. Stanovskázk 0/1/04 Z -
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 Z -
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 Z -
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/03 - -
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 - -
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 - -
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 - -
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 P PV
FF:NJII_271ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 P -
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 P PV
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 P PV
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 P PV
30 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 P PV
FF:NJII_284ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 P -
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJII_3243BOdborný jazyk I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 P PV
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 P PV
FF:NJI_28AMagisterská práce J. Maláz 0/0/0- P -
34 kreditů