FF FNNJUpH Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/04 P P
FF:NJDII_004Pedagogická praxe průběžná. Propedeutika, náslech, technologie S. Stanovskák 1/1/04 P P
FF:SUP001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 1/1/04 - -
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 Z -
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie I. Zündorfk 1/1/04 P P
FF:NJDII_005Pedagogická praxe souvislá: výuka, moderní technologie, reflexe A. Urválekk 0/4/08 P P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 Z -
FF:SUP004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 1/1/04 Z -
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 Z -
24 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy S. Stanovskák 1/1/04 P P
FF:NJDII_271Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/2/08 P P
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 P PV
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 Z -
27 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_284Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/2/08 P P
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 P PV
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 P PV
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura J. Budňákk 1/1/04 P PV
20 kreditů