FF FNNJUpV Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/04 P P
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 P PV
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 P PV
11 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie I. Zündorfk 1/1/04 P P
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 P PV
FF:NJUPP01SNáslechová praxe S. Stanovskák 1/1/03 P P
FF:NJURS01SReflexe náslechové praxe S. Stanovskák 1/1/01 P P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy S. Stanovskák 1/1/04 P P
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 P PV
FF:NJUPP02SPedagogická praxe I S. Stanovskák 1/1/03 P P
FF:NJURS02SReflektivní seminář I S. Stanovskák 1/1/01 P P
16 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura J. Budňákk 1/1/04 P PV
FF:NJUPP03SPedagogická praxe II S. Stanovskák 1/1/03 P P
FF:NJURS03SReflektivní seminář II S. Stanovskák 1/1/01 P P
8 kreditů